Uudenlaista yhteisöllisyyttä rakentamaan

16.01.2018


Uusi ammatillisesta koulutuksesta annettu laki on astunut voimaan. Vaikka reformilla onkin hienot tavoitteet, käytännössä kuitenkin arjen teot oppilaitoksissa ratkaisevat, miten reformin toimeenpano onnistuu. Reformi on laaja ja vaatii varmasti kaikilta uuteen opettelemista ja suurta panostusta. Parhaimmillaan uudistus antaa tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet kaikille amiksille hyödyntää omia vahvuuksiaan ja näyttää entistä paremmin osaamistaan, mikä auttaa myös oikeanlaisen ja mielenkiintoisen työtehtävän löytämistä. Nyt jos koskaan tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja luottamusta koulutuksen järjestäjien, opetushenkilökunnan, opetushallinnon ja opiskelijoiden välillä. Yhteinen päämäärämme on loppujen lopuksi se, että ammatillinen koulutus Suomessa tarjoaa jatkossakin parhaat mahdolliset valmiudet työelämään ja työllistymiseen.  

Reformi pakottaa pohtimaan monia asioita myös uudenlaisella ja innovatiivisellakin tavalla. Jo viime vuoden puolella ammatillisen koulutuksen kentällä puhututti paljon yhteisöllisyyden varmistaminen. Kuinka oppilaitoksissa pystytään pitämään yhteisöllisyys ja ryhmähenki yllä, kun varsinaista ryhmämuotoisuutta ei ole ja jokaiselle opiskelijalle luodaan henkilökohtaiset polut? 

Yhteisöllisyys ansaitseekin tulla korostetusti pohdituksi kaikissa amiksissa ympäri Suomen. Opintojen siirtyessä osassa oppilaitoksissa nykyistä enemmän koulun seinien ulkopuolelle myös yhteisöllisyyttä ja yhteisöllisyyden rakentamista täytyy miettiä uudella tavalla. Yhteisöllisyydestä puhuttaessa on hyvä muistaa, että nuoret ja nuoret aikuiset luovat yhteisönsä hyvin omaehtoisesti. Mielessä on pidettävä myös, että oppilaitoksen yhteisö muodostuu kaikista oppilaitoksessa toimivista henkilöistä – niin opiskelijoista kuin opetus- ja muusta henkilöstöstä. Oppilaitoksen henkilökunnan yhteishenki välittyy vahvasti myös opiskelijoille. 

Yhteisöllisyyden rakentamiseen kaikilta osin on nyt sijoitettava aikaa ja vaivaa. Mitä nyt sitten oppilaitoksissa kannattaisi tehdä? Annan neljä vinkkiä näin opiskelijanäkökulmasta katsottuna:

Panostakaa opiskelijakunnan toimintaan.

Opiskelijakunnat ovat osoittaneet pystyvänsä tuomaan oppilaitoksen arkeen paljon iloa ja yhteisöllisyyttä erilaisten tempausten ja tapahtumien sekä opiskelijoiden kuulumisten yhteen kokoajana. Toimiva opiskelijakunta tarvitsee tuekseen sekä kannustusta oppilaitoksen johdolta ja opettajilta että oppilaitoksen osoittamaa ohjausta – mieluiten ihan nimetyn henkilön toimesta, jolla on myös varattu opiskelijakuntatoimintaa varten jonkin verran työaikaa. Myös me OSKUssa olemme mielellämme apuna: meiltä on mahdollista tilata ihan paikan päälle opiskelijakunnalle koulutusta, jos tuntuu, että homma tarvitsee aktivointia.

Pohtikaa, miltä osin opiskelijatoiminnasta kertyy sellaista osaamista, joka olisi mahdollista sisällyttää myös tutkintoon.

Opiskelijakunta-, tutor- tai muu aktiivinen opiskelijatoiminta tarjoaa opiskelijalle monenlaisia valmiuksia ja taitoja, minkä vuoksi monessa oppilaitoksessa onkin jo käytäntönä, että kertyneen osaamisen voi soveltuvin osin opinnollistaa. Aihetta kannattaa miettiä, sillä eri tavalla kertyvän osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on myös reformin hengen mukaista. Muistakaa myös tiedottaa opiskelijoita asiasta: parhaimmassa tapauksessa mahdollisuus hyväksilukuun innostaa entistä useamman opiskelijan mukaan rakentamaan oppilaitosyhteisön yhteistä hyvää! 

Varmistakaa, että oppilaitoksenne johto on aktiivisessa vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa. 

Oppilaitoksen johto seuraa toki aktiivisesti opiskelijapalautteita ja muita mittareita opiskelijoiden kuulumisista, mutta miten oppilaitoksessanne johto on säännöllisesti vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa? Toimiva keskusteluyhteys opiskelijakunnan hallituksen kanssa on tärkeä muoto, mutta kannustan oppilaitoksen johtoa säännöllisin väliajoin varaamaan kalenteristaan aikaa ja puitteet opiskelijoiden vapaammalle kohtaamiselle: viesti etukäteen intraan, kahvipannu kuumaksi ja rehtori jonnekin opiskelijoiden suosimaan paikkaan oppilaitoksessa vastaanottamaan palautetta ja kuulumisia.  

Tiedottakaa viimeistään nyt opiskelijoille reformin mukanaan tuomista muutoksista. 

Kaikissa oppilaitoksissa ei ole vielä ehditty tiedottaa opiskelijoille reformin mukanaan tuomista muutoksista, joten nyt on viimeistään sen aika. Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä opiskelijajärjestöjen kanssa valmistellut opiskelijoiden tiedottamisen avuksi joukon videoita, jotka löydät Opetus- ja kulttuuriministeriön Youtube-kanavalta. Tiedottamiseen on hyvä ottaa mukaan myös opiskelijakunta, sillä amikset itse ovat parhaita asiantuntijoita siitä, mitkä asiat heitä askarruttavat ja millaisella tavalla asiasta pitäisi viestiä, jotta se aidosti tavoittaisi opiskelijat. 

Kirjoittaja

Emmi Pentikäinen
Puheenjohtaja, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry

Pentikäinen Emmi

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi