Työpajatoiminta ammatillisen koulutuksen tukena

12.12.2018


Ammatillisen koulutuksen reformi rakentuu yksilöllisille opintopoluille, osaamisperusteisuudelle sekä monipuolisille oppimisympäristöille. Ammatillinen koulutus on jo pitkään tehnyt hedelmällistä yhteistyötä paikallisten työpajatoimijoiden kanssa, mutta nyt yhteistyötä on tarpeen päivittää vastaamaan uuden lainsäädännön henkeä ja tavoitteita. 

Työpajat voivatkin tarjota tukea koulutuksen järjestäjille mitä moninaisimmissa tilanteissa. Työpajalla totutettava jakso voi toteutua jo ennen varsinaista koulutuksen käynnistymistä. Työpaja tarjoaa tavoitteellisen oppimisympäristön niille nuorille, jotka odottavat joustavan haun kautta paikkaansa ryhmässä. Kun nuoren koulutuksellinen motivaatio herää, siihen tarvitsee vastata nopeasti. Jos aloittamista joudutaan odottelemaan pitkiä aikoja, voivat motivaatio tai pahimmillaan koko nuori ehtiä hävitä. 

Opintojen aikainen yhteistyö työpajojen kanssa on jo ennestään monipuolista. Reformissa korostetaan työpaikoilla tapahtuvaa oppimista, mutta on selvää, että osa nuorista tarvitsee ainakin opintojensa alkuvaiheessa tuetumpaa ympäristöä oppimisensa tueksi. Työpajat tarjoavat työvaltaisen ympäristön, jossa voidaan oppia yleisiä työelämävalmiuksia sekä työtaitoja vahvan valmennuksen ja opinnollistetun oppimisympäristön turvin. Toisaalta koulutuksen suorittaminen vaatii elämältä hallintaa ja arjelta sujuvuutta ja näiden takkuillessa työpajoilta on saatavissa tukea. Työpajajaksojen avulla voidaan kohentaa opiskeluvalmiuksia, vahvistaa jaksamista ja taklata erilaisia arjen kompastuskiviä niin, että nuorella on mahdollisuus taas keskittyä koulutukseen. Keskeistä on se, että vaikka työpajalla keskitytään nuoren tukemiseen, samalla vahvistetaan osaamista ja ehkäistään samalla opintojen venymistä. 

Työpajat voivat olla tukemassa myös vastavalmistuneiden siirtymiä työelämään. Työpajojen työhönvalmennuksen ja seinättömän valmennuksen avulla kitkaisetkin nivelvaiheet voivat olla käännettävissä kiinnittymisiksi avoimille työmarkkinoille. 

Yhteistyön tavat ovat siis monipuolisia ja monet koulutuksen järjestäjät ja työpajat ovat todenneet keskinäisen yhteistyönsä hedelmälliseksi. Ja koska toive ja tahto yhteistyöhön on molemminpuolista, on kyse enää yhteisesti sovittavista pelisäännöistä molempien kannalta kestävien yhteistyösopimusten rakentamisesta. Yhteisellä työllä saamme aikaan laadukkaampia ja kattavampia tuloksia!

Kirjoittaja

Mari Ahonen-Walker
toiminnanjohtaja, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Ahonen-Walker Mari