Työelämäyhteistyö ja uraohjaus korostuvat ammatillisessa koulutuksessa

20.04.2018

 

Vuoden alussa voimaan tulleessa ammatillisen koulutuksen reformissa yhtenä painopistealueena on työpaikalla oppiminen. Sen myötä työelämän kanssa tehtävä yhteistyö korostuu entisestään. Yhteistyö ja tiivis vuoropuhelu työpaikkojen kanssa ei suinkaan ole meille opoille uutta. Erilaisten työmarkkina- ja edunvalvontajärjestöjen kanssa olemme puhaltaneet yhteen hiileen monissa projekteissa, vierailuissa ja tapahtumissa koulutusalojen, ammatillisen koulutuksen vetovoiman edistämiseksi ja opinto-ohjaajien työelätietouden päivittämiseksi Kymen alueella.

Näistä yhteistyökumppaneita ovat Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, SAK ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja alueen yritykset. Heidän tuella olemme vieneet peruskoululaisia rakennustyömaille, konepajoihin ja tehtaille, missä nuoret omin silmin näkevät, mitä työ tekniikan aloilla on.
 
Opiskelijat eivät opiskele pelkästään valmistuakseen ammattiin, vaan työllistyäkseen tai hakeutuakseen jatko-opintoihin. Uraohjaus ja sen kautta opiskelijoiden työllistymisen edistäminen on tärkeä osa opon työtä, jossa elinkeinoelämä halutaan entistä vahvemmin mukaan. Kun työpaikoilla tapahtuvaa oppimista lisätään joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella, se toivon mukaan lisää opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia jatkossa. Jalan oven väliin saaminen on vanha hyvä keino työpaikan etsimisessä.

Uutta tai lisäkoulutusta hankkiva opiskelija yleensä tietää, mitä hän haluaa opiskella. Sen sijaan esimerkiksi työttömät tai uutta suuntaa hakevat työssäkäyvät voivat tarvita opinto-ohjausta merkittävästi enemmän kuin peruskoulun päättäneet nuoret.

Muuttuva työelämä uusine ja katoavine ammatteineen, monikulttuurisuuden lisääntyminen sekä ammatillisen koulutuksen reformi vaativat opolta työelämäyhteistyön lisäksi jatkuvaa omaa kouluttautumista. Se on myös osa työn suolaa. 

Suosittelen opinto-ohjaajille ja heidän monialaiselle verkostolle luettavaksi OPO 2, Opinto-ohjaajan käsikirjan (OPH, oppaat ja käsikirjat 2018:1). Kirja on tarkoitettu opinto-ohjaajien työn ja paikallisten ohjaussuunnitelmien päivittämisen tueksi. Teos koostuu ohjausalan asiantuntijoiden artikkeleista, jotka esittelevät ohjauksen eri näkökulmia. Se muodostaa kokonaisuuden, joka kattaa ohjaustoiminnan eri osa-alueet perusopetuksesta aikuiskoulutukseen. Keskiössä on monialaisen ohjauksellisen yhteistyön merkitys.
 
Vaikka haasteita opinto-ohjaajan työssä riittää, niin töihin on kiva tulla. Parasta työssäni ovat opiskelijat. Saatan olla joillekin nuorelle se ainoa kuunteleva aikuinen. Siksi on tärkeää löytää aina aikaa kuunnella ja tehdä oikeita kysymyksiä ja valaa opiskelijoihin luottamusta siihen, että asioilla on tapana järjestyä.

Suomen opinto-ohjaajat ry myönsi Anssi Martikaiselle Elämäntyö-palkinnon valtakunnallisilla opo-päivillä 1.2.2018. Hän toimii Saimaan ammattiopisto Sampossa Imatralla tekniikan alojen opinto-ohjaajana.

Kirjoittaja

Anssi Martikainen
Elämäntyö-palkinnon saanut opo, Saimaan ammattiopisto Sampo

Martikainen Anssi

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi