Työelämäkumppanuus edellyttää kiinnostusta ja tahtoa

06.09.2018

Käynnistimme keväällä AMKE:ssa uuden verkoston - työelämäkumppanuuksien verkoston. Miksi?

Me koulutuksen järjestäjät olemme parhaimmillamme työelämän eli yritysten, työyhteisöjen sekä erilaisten sidosryhmien monipuolisia ja pitkäaikaisia kumppaneita. Tärkeää on, että viemme tätä ilosanomaa eteenpäin omilla alueillamme. Me koulutamme ja valmennamme uusia osaajia työelämään ja olemme tukemassa olemassa olevan henkilöstön osaamisen kehittymistä. 

Kun istuimme ensimmäisen kerran alas työelämäkumppanuuksien työryhmän kanssa, huomasimme, että kappas, meillä kaikilla on tapetilla hyvin samankaltaiset kysymykset: Miten paketoimme ja viestimme palvelumme työelämälle? Minkälainen organisoituminen tukee tätä työtä? Miten varmistamme työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadukkaasti? Miten kehitämme olemassa olevia työelämän asiakkuuksia ja löydämme uusia? Miten varmistamme, että olemme mukana kasvupalveluiden tuottajina? Entä millä konkreettisilla tavoilla olemme ennakoimassa sekä pitkän että lyhyen aikavälin työelämän tarpeita ja miten pystymme vastaamaan niihin? 

Työelämän palveleminen ei ole vain erillisen osaston tai yksikön vastuulla, vaan siihen tarvitaan ja osallistuu omalla panoksellaan koko henkilöstö. Me kaikki hoidamme työelämän asiakkuuksia, kehitämme niitä monipuolisemmiksi ja vastaamme siitä, millaisen kokemuksen he saavat meidän kanssa tehdystä yhteistyöstä. Uskon, että kyse on hyvin monessa tilanteessa kiinnostuksesta ja tahdosta. Olemmeko aidosti kiinnostuneita siitä, miten voimme lähteä ratkaisemaan yrityksen tarpeita ja tahdommeko ottaa asian hoitaaksemme? 

Näiden kysymysten äärellä olemme työelämäkumppanuuksien verkostossa! 

http://www.amke.fi/toiminta/verkostot/tyoelamakumppanuuksien-verkosto.html 

Kirjoittaja

Elina Oinaanoja
työelämäpalvelupäällikkö, Hyria koulutus

Oinaanoja Elina

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi