Työantajat ovat tyytyväisiä opiskelijoiden osaamiseen

11.04.2024

Ammatillisen koulutuksen maine ei ole viime aikoina näyttäytynyt mediassa pelkästään hyvänä. Esimerkiksi työnantajien mielestä opiskelijoiden valmiudet valmistumisen jälkeen ovat paikoin heikkoja. Myös opetuksen laatua ja esimerkiksi lähiopetuksen vähyyttä on arvosteltu.

Haluan nostaa esiin muutaman huomion oman organisaationi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston POKEn näkökulmasta. Tiedän, että moni muu ammatillinen oppilaitos näkee asiat samoin kuin me POKElla.

Aluksi on todettava, että kaikki tapaukset, joissa työnantaja tai opiskelija ei ole ollut tyytyväinen saatuun opetukseen ja osaamiseen ovat varmasti tosia. Silti uskon, että ne edustavat kuitenkin hyvin pientä osaa ammatillisen koulutuksen laadusta ja tuloksista.

Koko maassa suoritettiin vuonna 2021 lähes 70 000 ammatillista tutkintoa. Aivan varmasti näin suureen määrään mahtuu monenlaisia tapauksia. 

Niin POKEn kuin muidenkin järjestäjien säännölliset kyselyt työnantajille kuitenkin kertovat, että työnantajat ovat yleisesti tyytyväisiä annettuun koulutukseen ja opiskelijoiden osaamiseen. Kyselyistä selviää myös puutteet osaamisessa ja opetuksessa. On vaikea kuvitella, että työnantaja ei antaisi suoraa palautetta koulutuksen järjestäjälle kokemistaan puutteista.

Myös annetun opetuksen laatua seurataan valtakunnallisesti vuosittain kaikille opiskelijoille tehdyillä kyselyillä, jotka ovat julkisia. Harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta opiskelijat ovat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä saatuun opetukseen (asteikolla 1-5 keskiarvo on 3,5-4). Omien ja kollegoideni kokemusten perusteella uskallan väittää, että jokainen koulutuksen järjestäjä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin työnantajien ja opiskelijoiden antaman palautteen perusteella. Aina muutokset eivät kuitenkaan tapahdu heti. 

Me koulutuksen järjestäjät otamme vakavasti kyselyiden tulokset ja arvostamme työantajien sekä opiskelijoiden palautetta. Vain rakentavalla ja säännöllisellä palautteella voimme kehittää toimintaamme.

Kirjoittaja

Jouni Kurkela
johtaja, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Kurkela Jouni