Tutkintouudistuksella sukupuoliroolien kaatoon

31.08.2016

Ammatillisen koulutuksen kenttä on ottanut varauksellisen myönteisesti vastaan tutkintojen uudistamista pohtineen työryhmän esityksen. Minäkin olen. Odotan myös, että tutkintorakenteen uudistamisella on yksi myönteinen sivuvaikutus, josta on ollut vähemmän puhetta. Kaadetaan sen avulla alojen vanhentuneet sukupuoliroolit.

Helsingin Sanomat julkaisi (18.8.) laajan jutun korkeakoulututkintojen sukupuolirooleista. Tiedämme ja tilastoista näemme, että meillä ammatillisessa koulutuksessa tilanne on paikka paikoin samanlainen.

Opintoihin hakeutuessa on kyseessä usein mielikuvat ja asenteet. Kun golf-kentän hoitajan (mies), floristin (nainen), viherrakentamisen (mies) ja vihersisustajan (nainen) tutkinto onkin jatkossa yksi ja yhteinen puutarha-alan ammattitutkinto, kaatuvat sukupuoliroolit ja joustavampi sijoittuminen mahdollistuu oikeammilla tiedoilla työstä.

Tutkintouudistuksessa on monia erimerkkejä tutkinnoista, joiden yhdistäminen rikkoo rajoja miesten ja naisten alojen välillä. Esimerkiksi lapsi- ja perhetyön perustutkinnon suorittamisen aloitti vuonna 2014 vain 44 miestä, kokonaishakijamäärän ollessa liki 700. Samaan aikaan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien sukupuolijakauma oli lähes tasan (304/364). Työryhmän esityksen mukaan jatkossa hakija valitsee kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon, ikäryhmään voi erikoistua myöhemmin. Toivottavasti tutkintouudistus lisää varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä toimivien miesten määrää.

Sukupuolien tasainen jakauma ammattialalla ei ole itseisarvo, vaan välinearvo. Sen avulla voidaan valita alalle kaikista parhaat ja soveltuvimmat. Mikäli mielikuvien tai ennakkoluulojen vuoksi käytössä on vain puolet hakijapotentiaalista, jää mahdollisuus käyttämättä.

Kyseessä on myös alan uusiutuminen sekä työelämän kehittäminen. Lähihoitaja, joka on painottunut liikuntaan tai teknologian hyötykäyttöön, voi rikkoa ammatin hoivatyön sukupuolittuneisuutta, innostaa uuden kehittämiseen ja tuoda toimialalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kirjoittaja

Riikka Reina
vt. toimitusjohtaja, AMKE ry

Reina Riikka