Tulevaisuus tehdään amiksessa

21.04.2015

Ammatillinen koulutus on tällä hetkellä muutosten kourissa. Rahoitus- ja järjestäjäverkkoa koskevien hallitusten esitysten kaaduttua on ammatillisen koulutuksen osalta jäänyt kysymysmerkiksi, mitä tulisi tehdä. On selvää, että ammatilliseen koulutukseen tulisi panostaa ja sitä tulisi uudistaa. Näitä uudistuksia ei kuitenkaan tulisi tehdä leikkaukset edellä vaan satsaamalla ammatilliseen koulutukseen ja sen laatuun.

Meillä on erittäin korkeatasoinen ja laadukas ammatillinen koulutus, mutta paljon olisi vielä tehtävää niin laadun kuin arvostuksenkin saralla. Nostaisin esiin neljä keskeistä asiaa, joita ammatillisessa koulutuksessa tulisi kehittää.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulisi uudistaa niin että se takaisi kaikille nuorille laadukkaan koulutuksen, jossa yksilön tarpeet ja valmiudet otettaisiin yhä paremmin huomioon. Rahoitusuudistuksen tulisi ottaa myös entistä paremmin huomioon opiskelijoiden palaute ja näkemykset koulutuksen laadusta ja kehittämisestä. Rahoituksen uudistamisen kulmakivenä tulisi olla laadun kehittäminen sekä yksilökeskeisempi ajattelu, jossa opiskelijat nähdään yksilöinä eikä ryhmänä. Uudistetussa rahoitusjärjestelmässä rahan tulisi siirtyä opiskelijan mukana eikä toisinpäin.

Toiseksi, meidän tulisi kehittää opiskelijoiden tuki- ja hyvinvointipalveluita. Meillä ei oli tarpeeksi ketterä ja monipuolinen järjestelmä, jotta opiskelijat saavat riittävän tuen sekä pääseevät eri palveluiden pariin nopeasti ja joustavasti. Meidän tuleekin panostaa siihen, kuinka saamme kaikki tukea tarvitsevat mahdollisimman nopeasti oikeiden palveluiden ääreen. Tässä näkisin ensiarvoisen tärkeänä, että meidän tulisi lisätä kuraattorien, opojen, terveydenhoitajien sekä muiden toimijoiden tavoitettavuutta, sekä valmiuksia ohjata välittömästi tuen tarpeessa olevat nuoret oikeiden ihmisten ja palveluiden piiriin. Näin yksikään nuori ei joutuisi kohtaamaan ongelmiaan ja haasteitaan yksin vaan saisi välittömän, yksilökeskeisen avun. Tällä saataisiin nostettua yhä usempia putoamisvaarassa oleva nuori takaisin jaloilleen.

Seuraavana nostaisin opiskelijoiden toimeentulon ja siihen liittyvät haasteet nykymallissa. Nykyään yhä useampi nuori joutuu työskentelemään opintojensa aikana sekä kamppailemaan riittävästä toimeentulosta. Meidän tulisikin poistaa vanhempientulojen vaikutus opintotuesta sekä taata kaikille nuorille kohtuuhintainen asunto. Myös julkista liikennettä tulisi kehittää opiskelija läheisemmäksi. Tulevaisuudessa olisi myös syytä tarkastella opintotukea ja sen määrää, koska toisen asteen opintotuki ei ole vielä riittävällä tasolla.

Viimeisenä nostaisin opetuksen laadun kehittämisen ja siihen panostamisen. Osa ammatillisen koulutuksen tutkinnoista laahaa perässä yhteiskunnan sekä työmarkkinoiden kehityksestä. Nyt olisikin aika kehittää niin tutkintoja kuin poistaa raja-aitoja ja esteitä tutkintojen väliltä. Tulevaisuudessa nuorilla tulisi olla yhä paremmat mahdollisuudet liittää tutkintoihin osia muista tutkinnoista ja näin laajentaa sekä monipuolistaa osaamistaan. Ammatilliseen koulutukseen tulisi myös lisätä laadullisia mittareita takaamaan laadukas opetus kaikille. Tällaisia mittareita olisi esimerkiksi lähiopetuksen määrän vakiinnuttaminen, yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen, yrittäjyys -opintojen lisääminen, uusien menetelmien ja teknologian tehokkaampi hyödyntäminen opetuksessa sekä yhteisten aineiden kehittäminen entisestään, jotta jatko-opintokelpoisuus ei olisi vain muodollisesti mahdollista.

Nyt on aika päätöksille ja kehitykselle. Koulutusta ei olla saatu riittävän nopeasti kehitettyä ja uudistettua muun kehityksen mukana. Tulevaisuuden yksi suurimpia tekijöitä tulee olemaan korketasoinen osaaminen johon pääsemme vain panostamalla ja kehittämällä koulutusta. Nyt ei ole enää aikaa keskustella tästä kehityksestä vaan on aika toimia. Kyse on pohjimmiltaan siitä, tahdommeko laadukkaan ja korkeatasoisen ammatillisen koulutuksen, joka luo osaavaa ja korkeatasoista työvoimaa tulevaisuudessa.

Kirjoittaja

Musa Jallow
Vt.puheenjohtaja Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

Jallow Musa

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi