Tervetuloa – toivottaa ammatillinen koulutus

30.09.2015

Koulutuksen järjestäjien esitellessä arvojaan on yleisin niistä vastuullisuus. Viime kuukausien pakolaistilanteen nopeassa kehityksessä ja inhimillisen hädän edessä on arvo tullut todeksi. Kymmenen uutisissa oppilaitokset mainittiin yhdeksi nopeimmista toimijoista ja globalisaation vastuunkantajiksi.

Me AMKEssa olemme seuranneet ylpeinä koulutuksen järjestäjien toimia. Laajuudeltaan suurinta on ollut tilojen vuokraaminen lähinnä SPR:n käyttöön. Näin ovat tehneet koulutuksen järjestäjät pohjoisesta aivan etelään ja idästä länteen. Lisää päätöksiä on tulossa seuraavien viikkojen aikana. Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta tyhjillään olleiden asuntoloiden ja muiden tilojen vuokraaminen tarpeeseen on ollut järkevää ja kannattavaakin.

On turha kuvitella, että tilojen vuokraaminen olisi vain kiinteisö- tai sijoitustoimi. Muuttunut tilanne ja asuntolan uudet ihmiset näkyvät oppilaitoksen toiminnassa, opiskelijoille, lähiyhteisölle ja kumppaneille. Vastuullisesti ja avoimesti koulutuksen järjestäjät ovatkin tiedottaneet asianosaisia. Näin pitää ollakin.

Toisen tavan vastata yhteiseen haasteeseen ovat valinneet lähinnä pienet yksityiset ammatilliset koulutuksen järjestäjät. He ovat lämmittäneet vuosia sitten päättyneen NUTUKKA-hankkeen, joka vastasi nuorten turvapaikanhakijoiden kouluttamista ja kotoutumisesta. Hankkeen tuottamaa osaamista palautetaan nyt nopealla vauhdilla mieleen. Nuoria 16–17-vuotiaita turvapaikanhakijoita vastaanottavia oppilaitoksia on vajaa kymmenen ja nuorten määrä ja tarjotut paikat ovat tasapainossa. Näissä oppilaitoksissa etsitään tämän syksyn aikana avoimesti myös uusia tapoja, joilla tuettu asuminen, ammatillinen osaaminen ja valmentava koulutus limitetään yhteen.

Vaikka oppilaitos ei olisi vielä tehnyt mitään varsinaisia päätöksiä toimenpiteistä, on varmaa, että pakolaisten, tulevien uussuomalaisten merkittävä lisääntyminen on muuttanut opetettavia sisältöjä ja koko ammatillista koulutusta pysyvästi. Osaamistarpeet työelämässä ovat uudenlaisia ja meillä on lähivuosina merkittävä määrä uudenlaisen taustan sekä osaamisen omaavia henkilöitä koulutuksessa. Onneksi osaamisperusteisuus on apunamme.

On tärkeä huomata, että jatkossa myös työelämäkumppanit ovat yhä monikulttuurisempia. Uudellamaalla enemmistö uusista yrityksistä syntyy jo nyt maahanmuuttajataustaisten henkilöiden toimesta. Miten oppilaitokset huomioivat tämän kumppanuuksien kehittämisessä?

Tämän kaiken lisäksi pakolaistilanne ei voi olla vaikuttamatta meihin, opiskelijoihin ja siihen, miten toimimme osana yhteiskuntaa. Rasismin vastustaminen ja uudenlaisen, mutta edelleen tasa-arvoisen, yhteiskunnan luominen on koulutusjärjestelmän ja sivistyksen tehtävä. Siinä meitä kutsutaan myös kantamaan vastuutamme.

Reilu viisi vuotta sitten eräät oppilaitokset ennakoivat monikultuurisuusosaamisen tarpeen kasvua. Opetushallituksesta ilmoitettiin näille koulutuksen järjestäjille, että Suomessa ei ole kysyntää monikulttuurisuusohjaajille tai alan ammatillisen koulutuksen lisäämiselle: ”meillä ei monikulttuurisuus ole mikään työelämäkysymys”, vastattiin. Jos olisi vastattu toisin, olisi meillä nyt ensimmäiset valmiit monikulttuurisuusohjaajat työelämässä. Nyt kasvatetaan osaamista toimimalla ja vastuuta kantamalla. 

Kirjoittaja

Riikka Reina
vt. toimitusjohtaja, AMKE ry

Reina Riikka