Terveiset Riiasta

24.06.2015

julkaistu 24.6.2015 http://sataedu.fi/blog/138/terveiset_riiasta

Ammatillisesta koulutuksesta vastaavat ministerit kokoontuivat Riiassa juhannussunnuntaina ja maanantaina. Ministerien yhteisen tahdonilmauksen, ns. Riga Declaration, kärjet kokouksesta ovat vapaasti käännettynä seuraavat:

1) Työpaikalla tapahtuva oppiminen kaikissa muodoissaan, erityisesti oppisopimustyyppisessä koulutuksessa. Vahva osallistaminen eri tahoille, työelämä, yhteistyötahot ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät.
2) Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen vahvistaminen EQAVETin suositusten mukaisesti kattaen eri ammatillisen koulutuksen järjestämismuodot.
3) Ammatillisen koulutuksen aidon saavutettavuuden vahvistaminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen vahvistaminen.
4) Tutkinnon suorittavan avaintaitojen vahvistaminen opetussuunnitelmissa ja näiden taitojen saavuttamisen mahdollistaminen niin nuorten kuin aikuisten koulutuksessa
5) Opettajien ja kouluttajien ammatillisen osaamisen kehittäminen oppilaitosmuotoisessa ja näyttötutkintoperustaisessa koulutuksessa laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi on elintärkeää vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, vahvistaa erinomaisuutta ja innovointia, siirtyä osaamisperusteisuuteen ja käyttää yhteisesti sovittuja eurooppalaisia työkaluja ja periaatteita ammatillisessa koulutuksessa.

Ministerikokouksen keskusteluissa erityisesti oppisopimuskoulutus nousi kovasti esiin, erityisesti saksalaistyyppisesti toteutettu oppisopimuskoulutus. Meilläkin sen ihailijoita on riittänyt. Siihen kannattaa tutustua hyvin, saksalaisessa mallista yritysten osallisuus on tavattoman vahva, kaiken kaikkiaan malli on tavattoman sitoutunut omaan toimintaympäristöönsä eikä ole suoraan siirrettävissä muualla.

Itse pidän nuorisotakuun toteuttamista oppisopimuksen avulla kovin vaikeana, ammatillisella koulutuksella on tärkeä rooli täällä Suomessa osana nuorisotakuuta. Saksan mallihan on melko valikoiva eikä sinällään suoraan sovellu nuorisotakuun toteuttamiseen.

Vain vähän keskustelussa ollut asia on innovaatiotoiminnan ja oppisopimuskoulutuksen välinen ristiriita, ilman hyvää tietopuolista koulutusta on vaikea nähdä saksalaistyyppistä oppisopimuskoulutusta innovaatiotoiminta kovin selkeänä osana koulutusta, taustahan on perinteisessä oppipoika-kisälli – koulutuksessa.

Me voimme Suomessa olla ylpeitä meidän työssäoppimisesta ja omasta oppisopimuskoulutuksestamme, erityisesti työssäoppimisen korkeasta laadusta on vahva kilpailutekijä, jatkossa varmaan vielä korostuneestikin. Samoin työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö oli vahvasti esillä keskusteluissa.

Oli hieno kokemus saada osallistua ministerikokoukseen ja näin suomalaisesta näkökulmasta ammatillisen koulutuksen laatu ja ammatillisen koulutuksen hyvä suosia meillä Suomessa ovat ylpeyden aiheita.

https://eu2015.lv/news/media-releases/2389-ministers-agree-on-riga-concl...

Kirjoittaja

Matti Isokallio
Koulutuskuntayhtymän johtaja, Sataedu, AMKEn kansainvälisen toiminnan verkoston puheenjohtaja

Isokallio Matti