Terhveisiä Tornionlaaksosta!

28.11.2017

Täälä Ruottin Tornionlaaksossa toimii jo kohta 50 vuotta täyttävä yhteispohjoismainen ammattioppilaitos – Koulutus Nord. Ruottaiset kuttuvat meitä Utbildning Nord nimelä ja norjalaisile olema  puolesthaan Utdanning Nord. Tullee miehleen vanha sananparsi; rakhaala lapsela on monta nimeä. Kohta  50 vuotisen historian aikana on meilä ollu rohki monta nimeä, tunnetuin ehkä kansan keskuuessa vieläki Kalottikoulu. Koulun virallinen nimi on Pohjoiskalotin Koulutussäätiö, joka  on alkujhaan perustettu juuri Pohjoiskalotin työvoiman koulutuksen tarpheishiin.

Sehän meän tehtävä on vieläki, mutta toiminta-alue on vuosien varrela laajentunu aikasesti. Nyt meile tullee opiskelijoita koko Suomesta,koko Ruottista ja puoli Norjaa. Toiminta on muutenki, tietenki häätyny seurata aikaa ja ammatillisen koulutuksen kehitys on ollu kova, paljon muutoksia on etheen tullu. On käyty läpi Ruottin ja Norjan koulutusreformit ja muistan ko alethiin puhuhmaan Suomen näyttötutkinto- järjestelmästä. Se tuntu silloin aikoihnaan isolta väännöltä ennen ko sen saima toihmiin. Mutta siitäki selvisimmä. Meän opettajat kävit näyttötutkintomestareiksi Suomen ruottinkielisissä koulutuksissa, osa tietenki suomeksikki ja  kyllä meän kieleläki suomalaisten kans pärjää. Met ruukaama mainita, ko puhuthaan vaikeuksista  ja haastheista, että meilä on kaikkea kertaa kolme, ko häävymä kolmen maan säänthöin ja vaatimukshiin sopeutua. 

Niinko tiiättä on täälä koulumaailmassa paljon kaikkea mukavaaki, ei pelkkiä propleemia, vaikka just nyt Suomen reformin myötä haastheet varmasti tuntuvat päälimäisiltä. Meilä Nordissa on se hieno maholisuus, että saama kerätä kaikki parhaat puolet  kaikista kolmesta yhteistyömaasta ja niitten toimintamalleista. Maitten välinen yhteistyö on meilä Nordissa aivan  jokapäivästä arkea.  Kaikessa toiminassa häätyy tulla esile kolmen maan profiili. Myös meän opskelijat hyötyvät tästä, koska tarjoamma heile koulutuksessa paljon semmosta, mitä ei muissa oppilaitoksissa saa. He oppivat esimerkiksi kosteiden tilojen tekemisen kolmella eri tavalla. Normeissa on pieniä poikkeamia maitten välilä ja tämä pohjoismainen yhteistyö ei aina ole  niin mutkatontakhaan. 

Mutkat tulevat hyvin esile ns. rajaestheitten muodossa. Rajaestheet on meile  rajankävijöile tuttuja. Niihin törmää henkilökohtasessa elämässä, ko kulkee päivittäin töissä Ruottissa ja assuu Suomessa, mutta myös työn puolesta niihin törmäämä harva se päivä.Tullee miehleen rajaeste, joka saattaa vähä herättää hilpeyttä, mutta kerron kuitenki! Meilä on mahdollista suorittaa suomalainen hygieniapassi. No käytännön opetus saahaan täälä meilä Nordissa – siis Ruottin puolela väylää eli Tornionjokea, mutta ko tullee teoriakokheen aika, häätyy opettaja ottaa opiskelijat bussiin ja ajela väylän yli Suomen puolele teoriakokheen tekhoon. Näitä esimerkkiä  on lukusia vuositten varrelta. Met osallistumaki ahkerasti rajaestetyöhön täälä jokivarressa.

No, mutta siinä kuulumiset Tornionlaaksosta ja vielä lophuun haluan toivotella teile kaikile AMKElaisile oikein myysistä ja sommaa joulun ootusta ja valoa pimehään!

Kirjoittaja

Pilvi Ryökkynen
koulutusjohtaja, Koulutus Nord

Ryökkynen Pilvi

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi