Tehoa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Kiinni strategiaan -mallilla

30.10.2023


Ammatillista koulutusta kehitetään jatkuvasti useiden kehittämisohjelmien avulla. Työ edellisen hallituksen rahoittamassa Oikeus osata -ohjelmassa on edelleen kesken. Tavoitteena on laadukas ja tasa-arvoinen koulutus. Viimeksi rahoitetut hankkeet kehittävät ammatillista koulutusta sosiaalisesti entistäkin kestävämmäksi. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista.

Kun lueskelin uutta hallitusohjelmaa, kehittäjän mielessäni ohjelman tavoitteet alkoivat väkisinkin muotoutua kehittämisohjelmiksi ja rahoitushauiksi. Painopisteinä saattaisi olla uudet mallit koko tutkintoa pienempien tutkinnon osien suorittamiseksi tai keskeyttämisen vähentäminen ja siihen liittyvät uudet kokeilut ja toimintamallit. Entäpä mitkä olisivat ne mallit, joilla oppivelvollisille taataan riittävä ohjaus? 

Varmasti näiden teemojen ympärillä tullaan tekemään uusia hankesuunnitelmia, muotoillaan tavoitteita ja uusia toimia. Lopulta visioidaan tavoiteltavia tuloksia ja saavutettavia vaikutuksia. Olisiko nyt tämän hallituksen tavoiteohjelmien aikana mahdollista saada kehitetty toiminta juurtumaan jo hankkeiden toiminta-aikana osaksi oppilaitosten arkea? Ettemme tyytyisi vain suunnittelemaan, pilotoimaan ja mallintamaan uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työkaluja, vaan olisimme valmiita tekemään päätöksiä uuden toiminnan juurruttamisesta osaksi koulutuksen järjestäjän normaalia toimintaa. Se vaatii strategian peilailua, resurssien uutta kohdentamista, henkilöstön perehdytystä, toimintaa tukevien rakenteiden ja prosessien uudelleen tarkastelua, uusia mittareita sekä tavoitteiden asettamista.

Kun uusi suunniteltu toiminta on mallinnettu ja mallien toimivuus on kokeiltu käytännössä, on tehtävä päätös mallin käyttöönotosta. Jos kokeilemme ja sovellamme uutta toimintamallia vain pienessä pilotissa pienen ryhmän kanssa, saamme vähän ja pieniä tuloksia. Jos otamme uudet toimintamallit laajasti käyttöön koko organisaatiossa, voimme saada paljon ja suuria tuloksia. Näistä syntyy vaikuttavuutta ja laatua.

Kun toiminta koskee kaikkia, opiskelijoilla ja henkilöstöllä on tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen ja työn tekemiseen.

Myönnän, että hankkeissa ei ole aina osattu asettaa riittävän kunnianhimoisia tavoitteita toiminnan juurruttamiseksi. Monesti on tyydytty siihen, että uudet toimintamallit on suunniteltu, testattu ja mallinnettu. Malleja on sitten levitetty koulutuksen järjestäjien käyttöön. Tieto malleista on levinnyt, mutta juurrutustyö on jäänyt jokaisen vastaanottajan vastuulle. Jotta pääsemme näkemään ja kokemaan tuloksia ja vaikutuksia nopeammin, haastan rakentamaan kehittämishankkeet niin, että ne sisältävät myös toimivaksi todettujen uusien toimintamallien ja menetelmien juurruttamisen osaksi arkea. 

SAKU ry on kehittänyt tähän työhön Kiinni strategiaan -mallin yhteistyössä ammatillisten koulutuksen järjestäjien johtajien kanssa. Mallissa on avattu kehittämistyön eri vaiheet ja kuvattu toimenpiteet vaiheittain. Juurrutustyö on tehtävä suunnitelmallisesti. Jo suunnittelu- ja pilotointivaiheessa on huomioitava, onko uusi kehitettävä toiminta, mallit ja menetelmät mahdollista kiinnittää osaksi organisaation olemassa olevia rakenteita ja prosesseja vai rakennetaanko uusia. 

Kiinni strategiaan -mallin toimivuutta on testattu Savon ammattiopistossa, jossa otettiin käyttöön Ammattiosaajan työkykypassi menetelmänä työkyvyn ja hyvinvointitaitojen oppimisessa. Kiinni strategiaan 
-mallin mukaan työkykypassi otettiin käyttöön ja juurrutettiin osaksi koulutuksen järjestäjän normaalia toimintaa niin, että kaikilla Savoin ammattiopiston opiskelijoilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet suorittaa työkykypassi osana opintoja.

Uskallan nähdä tulevaisuudessa nopeaa, tehokasta ja systemaattista ammatillisen koulutuksen kehittämistyötä, jonka tulokset juurtuvat arkeen. Näin voimme nähdä uuden hallitusohjelman tavoitteiden toteutuvan jo nykyisen hallituksen toiminta-aikana.

Tutustu Kiinni strategiaan -malliin >>

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry:n kehittämispäällikkö Maria Käkelä työn ulkopuolella: vietän paljon aikaa luonnossa. Kuljen metsissä koirieni kanssa. Rakastan sienestystä ja marjastusta. Järvellä kalastelen kesät ja talvet. Joka vuosi syysiltojen pimetessä innostun neulomaan villasukkia. Kokkaus itse kerätyistä ja viljellyistä raaka-aineista antaa parasta vastapainoa työlle.

Kirjoittaja

Maria Käkelä
kehittämispäällikkö, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

Käkelä Maria