Tasa-arvoista ammatillista oppimista 24/7 – totta vai tarua?

25.04.2016

Totta, mutta vielä pitää odottaa hetki!

Verkko-oppiminen osana monimuoto-oppimista lienee ainoa järkevä tapa lähteä ratkaisemaan tätä tasa-arvoisen oppimisen kiinnostavaa haastetta. Sitä mieltä ovat 19 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, jotka ovat vuoden 2016 alusta alkaen ottaneet tämän haasteen vastaan OKM:n rahoittaman kaksivuotisen hankkeen avulla.

Uusien digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen oppimisessa ja oppimisen tukemisessa tulee mahdollistamaan entistä tasa-arvoisemman oppimisen. Tässä hankkeessa luomme valtakunnallisen-digitaalisen-monialaisen-ammatillisen-pedakäsikirjoitetun-työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevan-koulutustarjottimen, joka on avoinna 24/7.  Digitaaliset pedagogiset ratkaisut mahdollistavat konkreettisesti maailman avautumisen niin opiskelijoille, opettajille, koulutuksen järjestäjille kuin yrityksille ympäri Suomea. Maailman avautuminen ja todelliset tasa-arvoiset oppimisen mahdollisuudet toteutuvat seuraavasti hankkeen tavoitteiden kautta:

Hankkeen tavoitteina on:

1. Luoda verkkoon Suomen johtava ammattiin opiskelevien oppimisen koulutustarjotin (alusta), jossa on tämän hankkeen toimesta tarjolla

  • ammatillisia tutkinnon osia,
  • muita pienempiä opintokokonaisuuksia,
  • yritysten koulutusta ammattiin opiskelevalle,
     

2. Rakentaa tämän koulutustarjottimen kantavaksi ideaksi pedagoginen toimintamalli (käsikirjoitus), joka on logiikaltaan yhdenmukainen koskien kaikkia tarjolle tulevia opintoja. Tämä pedagoginen toimintamalli pitää sisällään mm. materiaalin tuottamisen, verkko-opettamisen ja -oppimisen, ohjauksen, arvioinnin ja palautteen keruun mallintamisen.

3. Rakentaa hankkeessa toimintamallia siitä, miten koulutuksen järjestäjät, kouluttajat, opiskelijat ja yritykset tuottavat tutkinnon osia ja muuta oppimateriaalia tähän koulutustarjottimelle (toimintalogiikka)

Isona asiana hankkeen ohessa rakennamme toimintamallia koulutustarjottimen ansaintalogiikan toiminnasta – eli mitä koulutuksen järjestäjä, kouluttaja, yritys ja opiskelija saa vastikkeeksi panoksestaan koulutustarjottimelle.

Olemme hankkeessa puhuneet paljon koulutuksen überisaatiosta – muutoksesta, jossa oppijat ja yrittäjämäisesti toimivat kouluttajat innostavat pelottomasti ja epäonnistumistenkin kautta uuden oppimiseen. Koulutusta ei sinänsä mullista siis digitalisaatio, vaan ihmiset.

SLUSHissa tai ITK:ssa koettu hype kertoo, että Suomessa on intoa koulutuksen digitalisaatioon ja Suomesta ja maailmalta löytyy valtavasti opetuksen digitalisaatioon tavalla tai toisella perehtyneitä yrityksiä. Digitaalisten ratkaisujen haasteena tuntuu olevan se, että turhan paljon keskitytään edelleen opetukseen, eikä oppimiseen. Kouluttajan ensisijainen tehtävä ei jatkossakaan ole opettaa, vaan innostaa ja huolehtia oppijan oppimisesta. Lisäksi haasteena on löytää skaalautuvia digitaalisia ratkaisuja niin eri ammatillisille aloille kuin koulutusviennin kautta suuremmillekin markkinoille.

Näihin haasteisiin lähdemme 19 koulutuksen järjestäjän kesken etsimään ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus on suuressa murroksessa ja olemme valmiita tekemään pelottomasti rohkeita ja isoja verkko-oppimisen kokeiluja ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

Tasa-arvoinen oppiminen 24/7

Kirjoittaja

Markus Oedewald
apulaisrehtori, Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Oedewald Markus