Takana 70 vuotta – mistä sinä tunnet SAKU ry:n?

28.08.2019


Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry juhlii tällä viikolla tasavuosia. Järjestön perustamiskokous pidettiin syyskuussa 1949 – ja heti seuraavana päivänä järjestettiin ensimmäiset ammattikoululaisten urheilukilpailut.

SAKU ry:n toiminnan ensimmäiset kaksi päivää kuvaavat mielestäni hyvin järjestön henkeä sekä historiallisesti että nykyhetken näkökulmasta. Järjestön tärkein tehtävä on palvella jäsenistöään nopeasti ja ketterästi. Sitä SAKU ry on tehnyt, ja toiminta on muuttunut ja kehittynyt sen mukaisesti.

Ensimmäisinä vuosikymmeninä urheileminen ja kilpaileminen olivat itseisarvoisesti tärkeitä asioita. Myöhemmin näkökulma on laajentunut: liikkuminen on keino pitää huolta fyysisestä työkykyisyydestä ja erilaiset tapahtumat ovat kisaamisen lisäksi paikkoja, joissa voi verkostoitua ja tiivistää suhteita myös oman oppilaitoksen sisällä. Toiminnan sisällöt ovat täydentyneet kulttuuritoiminnalla, koulutuksilla, arkisen liikkeen aktivoinnilla, verkostotoiminnalla ja työkykyisyyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijapalveluilla.

Toiminnan laajuus on mielestäni samanaikaisesti sekä SAKU ry:n heikkous että vahvuus. Järjestö tarkoittaa eri ihmisille todennäköisesti hyvin eri asioita, ja vain harva hyödyntää toiminnan kirjosta kaikkea mahdollista. Joku tuntee toiminnastamme vain SAKUstarsit tai vaikka henkilöstön lentopallon, joku toinen taas on mukana erilaisessa verkostotoiminnassa tai hyödyntää tuottamiamme materiaaleja. Ihmisten näkemys järjestön toiminnasta voi vaihdella näkökulmasta riippuen hyvinkin paljon.

Edellistä strategiaamme oli tekemässä suuri joukko eri oppilaitosten väkeä. Olimme henkisesti valmiita siihen, että jäsenistö toivoo laajan toiminnan supistamista ja aiempaa selvempää keskittymistä tiettyihin toiminnan osa-alueisiin. Yhteyshenkilökyselyissä ja strategiatyöstöissä saamamme vastaus oli kuitenkin toinen. SAKU ry nähdään toimijana, jonka halutaan liikkuvan laajasti työkykyisyyden ja hyvinvoinnin teemojen äärellä. Erilaisille palveluille on kysyntää – harva hyödyntää kaikkea, mutta silti tai juuri siksi on tärkeää tarjota monenlaista.

Itse tiivistäisin SAKU ry:lle kaksi tehtävää: olla läsnä sekä oppilaitoksen arjessa että juhlassa. 

Esimerkiksi SAKUstarsit ja valtakunnalliset liikuntatapahtumat ovat juhlaa, joka tarjoaa merkityksellisiä hetkiä kaikille niissä mukana oleville. Tapahtumat innostavat liikkumaan ja harrastamaan, lisäävät yhteishenkeä ja kiinnittävät opiskelijoita ja henkilöstöä omaan oppilaitokseensa. Toiminnan merkityksellisyyden alleviivaavat ne tositarinat, jotka kertovat opiskelijoista, jotka olisivat keskeyttäneet opintonsa mutta joilla halu päästä mukaan koulun joukkueeseen oli niin suuri, että se sai jatkamaan opintoja. 

Pelkän juhlan varaan emme voi kuitenkaan jäädä. SAKU ry:n on pystyttävä tarjoamaan jäsenistölleen palveluita myös oppilaitoksen arkeen: materiaalia työkykyisyyden opetuksen ja ohjauksen avuksi, työkaluja yhteisöllisyyden edistämiseen ja liikkeen lisäämiseen sekä henkilöstön jaksamista ja ammattitaitoa tukevia koulutuksia ja kohtaamisia.

Järjestön kyky reagoida jäsenistönsä toiveisiin nopeasti ja ketterästi mitataan taas tulevina vuosina. Ammatillinen koulutus käy paraikaa läpi historiallisen suuria muutoksia. Osa muutoksista tulee vääjäämättä heijastumaan myös SAKU ry:n toimintaan. Haluamme jatkaa toiminnan kehittämistä yhdessä jäsenistön kanssa myös tulevaisuudessa. Ja olla jatkossakin osa ammatillisen koulutuksen arkea ja juhlaa.

Kirjoittaja

Saija Sippola
toiminnanjohtaja, SAKU ry

Sippola Saija