Suomi on oppimisen menestystarina

06.12.2017


Tarina Suomesta kertoo maasta, joka kouluttaa ihmisensä lukemaan, laskemaan ja erilaisiin ammatteihin. Vuosikymmenet ovat tuoneet uusia vaatimuksia, joihin koulutusjärjestelmä on vastannut. Olemme tehneet Suomesta yhden maailman vauraimmista maista, joka tunnetaan myös koulutuksen suurvaltana.

Suomalainen sivistys on perustunut ja perustuu jatkossakin koko kansan kouluttamiseen. Joka neljäs suomalainen opiskelee tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja heistä joka neljäs on ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi sadat tuhannet kehittävät itseään vapaassa sivistystyössä omaksi ilokseen ja hyödykseen. Kansakunta on viisas, kun se mahdollistaa asukkailleen omien kykyjensä kehittämisen.

Menestystarinamme ytimessä ovatkin kansalaisten taidot ja tiedot sekä niiden kehittäminen. Sivistys on myös avoimuutta ja toisten ymmärtämistä. Siihen sisältyy muiden huomioiminen ja kunnioittaminen. Sivistys onkin enemmän kuin opitut tiedot. Se on laajempaa kuin arjessa tai työssä hyödynnettävät taidot.

Koulukirjoista tiedämme, että sisällissodan jälkeen nuori tasavalta sai peruslait, vapautti torpparit ja sääti oppivelvollisuuden. Vähemmän huomiota on saanut vuonna 1923 säädetty laki oppisopimuskoulutuksesta, joka oli alku ammatilliselle koulutukselle itsenäisessä Suomessa. 

Vuoden 1923 lain perusteella kaikkien oppisopimuskoulutuksessa olevien täytyi opiskella iltaisin yleisissä ammattikouluissa. Ajankohtaisella työpaikalla ja oppilaitoksissa oppimisen yhdistämisellä onkin juurensa aivan itsenäisyytemme alussa. Työn muuttuessa ammattitaitokin laajenee ammattisivistykseksi, jossa yhden alan osaamista tärkeämpiä ovat kyseenalaistamisen, oppimisen ja yhteistyön taidot.

Oppiminen on vaatinut meiltä sinnikkyyttä. Sisua ja näkemystä tarvitsemme jatkossakin, jotta opimme ratkomaan ihmiskunnan uusia ongelmia.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi