Suomalainen ammatillinen koulutus Euroopan verkostoissa

15.10.2019

Käynnissä oleva ammattitaitoviikko, VET Skills Week, järjestetään jo neljännen kerran. Ensimmäiset kaksi kertaa tapahtuma oli Brysselissä ja viime vuonna Wienissä, kun Itävalta oli EU puheenjohtajamaa syksyllä 2018. Nyt Suomen EU puheenjohtajakaudella tapahtuma on Helsingissä.

Eurooppalaisilla ammatillisen koulutuksen järjestöillä oli vahva vaikutus Euroopan ammattitaitoviikon syntyyn. Järjestöt toivat ajatuksen komissiolle ja kannustivat komissiota viemään asiaa eteenpäin. Nyt ollaan tilanteessa, että tapahtuma järjestetään jo neljännen kerran ja valtava joukko ihmisiä ympäri Eurooppaa osallistuu ammattitaitoviikkoon kuuluviin tapahtumiin. Erilaisia ammatillisen koulutuksen tapahtumia on kirjattu syyskuun alkuun mennessä jo lähes 500.

Eurooppalainen New Skills Agenda hyväksyttiin vuonna 2016. Siihen liittyy lukuisia eri politiikkatoimia, joilla mm. parannetaan ammatillisen koulutuksen vetovoimaa, vahvistetaan digitaitoja, kohotetaan laatua ja vahvistetaan tiedolla johtamista. Uusin politiikkatoimi on Centre of Vocational Excellence. Ensimmäisellä hakukierroksella oli 16 hakemusta, joista viisi hyväksyttiin. Näissä viidessä hyväksytyssä pilottihankkeessa on mukana kaksi suomalaista ammatillista oppilaitosta ja kolme ammattikorkeakoulua.

Euroopan unionin uusi rahoituskausi vuosille 2021-2027 tullee olemaan erityisen hyvä kansainvälisyyden näkökulmasta.

Ennakkotietojen mukaan Erasmus+ rahoitus tulee kasvamaan kaksinkertaiseksi rahoituskauden aikana. Ammatillisen koulutuksen järjestöt ovat tukeneet voimakkaasti tätä kehitystä. Rahoituksen kasvu on hieno asia, mutta opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden kasvu edellyttää merkittävästi lisätyötä kansallisesti. 

Rahoitusraamin päätöksen yhteydessä päätetään myös koheesiorahoituksen kohdentamisesta. Kannustamme kaikkia osaltaan vaikuttamaan EU rahoituksen periaatteisiin sen varmistamiseksi, että saisimme siitä hyödyn suomalaiselle ammatilliselle koulutukselle.

Eurooppalaiset ammatillisen koulutuksen järjestöt ovat erinomainen kanava myös suomalaisille koulutuksen järjestäjille verkottua muiden maiden järjestäjien ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Koulutus kansainvälistyy ja järjestäjien tulee kansainvälistyä samassa tahdissa. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kansainvälistyminen tarkoittaa organisaatioiden eri tehtävissä toimiville ihmisille erilaisia asioita. Ammatillisen koulutuksen saralla kansainvälistymistä on ainakin opiskelija- ja henkilökuntavaihdoissa, yhteisissä kehittämisprojekteissa, koulutusviennissä ja erilaisessa edunvalvonnassa. Suomalainen ammatillinen koulutus on näissä verkostoissa korkealle arvostettua ja olemme haluttu kumppani erilaisiin yhteistyöprojekteihin.

Arvostuksen säilyminen edellyttää kuitenkin jatkuvaa työtä eri tasoilla, eri verkostoissa. Tärkeintä on pitää hyvä huoli perustehtävästämme, eli hoitaa suomalainen ammatillinen koulutus laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Näin olemme haluttu kumppani myös tulevaisuuden kansainvälisissä verkostoissa.

VETWeekin blogisarjassa julkaisemme blogeja, jotka tuovat esiin ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä.

Kirjoittajat

Matti Isokallio
Koulutuskuntayhtymän johtaja, Sataedu, AMKEn kansainvälisen toiminnan verkoston puheenjohtaja

Isokallio Matti

Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, EfVETin VET 4.0 teemaryhmän puheenjohtaja

Puumalainen Kari