Seitsemän tarinaa onnistumisesta

27.11.2018

Ahkeruus. Hän saapui Somaliasta neljä vuotta sitten, opiskeli suomen kieltä vuoden ja suoritti peruskoulun. Liiketalouden opinnot hän aloitti vuosi sitten syksyllä ja on nopeuttanut opiskeluaan suorittamalla tutkinnon osia avoimessa oppimisympäristössä. Lisäksi hän opiskelee väyläopintoja tavoitteena jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa. Haaveissa on oman yrityksen perustaminen. 

Tahto mennä eteenpäin. Syyriassa hänellä on luokanopettajan koulutus ja neljän vuoden työkokemus. Suomessa hän joutuu kuitenkin opiskelemaan ammattinsa uudestaan voidakseen työskennellä opettajana. Hän on tarttunut tehtävään päättäväisesti ja osoittanut kaikessa opiskelussaan erityistä ahkeruutta ja sinnikkyyttä. Kolmessa vuodessa hänen suomen kielen taitonsa on kehittynyt nollasta tasolle, jolla hän pystyy käsittelemään kasvatusalaan liittyviä sisältöjä ja osallistumaan ammattialaan kuuluviin vuorovaikutustilanteisiin.

Ennakkoluulottomuus. Kotimaassaan Intiassa hän työskenteli oikeustieteen parissa ja Suomessa edessä oli ammatin vaihto. Kotoutumiskoulutuksen jälkeen hän aloitti metsäalan opinnot. Hän rakastaa Suomen luontoa ja kertoo metsäalan sopivan naisille hyvin, vaikka osa työstä onkin raskasta. 

Tunnollisuus. Hän tuli Kosovosta Suomeen hiusalan koulutukseen lähes kielitaidottomana ja opintojen alkuvaihe olikin huomattavan haastavaa. Hän hyödyntää kaiken saamansa opetuksen kirjoittamalla muistiinpanoja ja kertaamalla oppimaansa vapaa-ajallaan. Poissaoloja ei ole ja kaikista suoritetuista tutkinnon osista hän on saanut parhaimmat arvosanat. Kielitaito on kehittynyt huimasti ja hän pääsee valmistumaan suunniteltua aiemmin.

Aktiivisuus. ”Voisinko silti osallistua?” hän kysyi opettajalta, joka kertoi hänelle, että S2-taustaisena ei olisi pakko osallistua ruotsin kielen tunneille. Kolmessa vuodessa hän on oppinut suomen kielen niin erinomaisesti, että suorittaa tällä hetkellä suomen kielen opintojaan suomi äidinkielenä -tavoitteiden mukaan kiitettävin arvosanoin. Hän saapui Irakista kolme vuotta sitten ja opiskelee peli- ja animaatiotuotantoa. Oma-aloitteisen, aktiivisen ja tavoitteellisen opiskelun lisäksi hän toimii kansainvälisyys-tutorina ja on mukana Punaisen ristin toiminnassa.

Rohkeus. Hän tuli 19-vuotiaana yksin Suomeen pakolaisena. Muu perhe saapui ilman isoveljeä, joka oli kuollut väkivaltaisuuksissa Kabulissa ennen pakoa. Suomessa hän on hoitanut uupuneen perheensä viralliset asiat ja huolehtinut sisaruksistaan. Samaan aikaan hän on opiskellut poikkeuksellisen nopeasti suomen kielen ja on aloittanut datanomin opinnot kaksoistutkintoa suorittamalla. Hän työskentelee henkilökohtaisena avustajana sekä osa-aikaisena IT-alan yrityksessä ja vapaa-ajallaan toimii vapaaehtoisena kotoutumisen tukemisessa sekä tulkkina.

Sitoutuneisuus. Hän on toiminut maahanmuuttajien ohjaajana ja kouluttajana yli kaksikymmentä vuotta. Vahva asiantuntemus, osaaminen ja halu auttaa ei rajoitu vain hänen työtehtäviinsä, vaan myös vapaa-ajallaan hän osallistuu maahanmuuttajien toimintaan ja vie heidän asioitaan eteenpäin. 

Kuusi esimerkillistä maahanmuuttajaopiskelijaa ja yksi maahanmuuttajien kouluttaja on tänään palkittu AMKEn stipendeillä ja apurahalla. Tänä vuonna hakemuksia saapui huima määrä, lähes kuusikymmentä!

Saimme lukea upeita menestystarinoita, joista huokui sitoutuminen, lahjakkuus, rohkeus ja tahto. Vaikea menneisyys, vieras kulttuuri tai kaiken alusta aloittaminen ei ole ollut esteenä, vaan tulevaisuutta uudessa kotimaassa ollaan lähdetty rakentamaan määrätietoisesti ja avoimin mielin. 

Paljon onnea ja menestystä tämän vuoden esimerkillisille maahanmuuttajaopiskelijoille ja opettajalle!

Tutustu palkittuihin

Kirjoittaja

Hanna-Mari Bennick

Bennick Hanna-Mari