Seinistä säästämään, mutta harkiten

28.04.2016

Maan hallitus on päättänyt luopua valtion korvauksetta luovuttamien oppilaitoskiinteistöjen käyvän arvon palauttamisesta, kunhan arvo käytetään koulutuksen kehittämiseen. Tämä on ollut yksi AMKEn pitkäaikaisia tavoitteita ja olen hyvin iloinen asian edistymisestä. Nyt koulutuksen järjestäjillä on mahdollista aiempaa nopeammin toteuttaa toimitiloja koskevia päätöksiä.

Hallituksen ja ministeriön vastaantulo ei kuitenkaan tarjoa pikaratkaisuja vuoden 2017 leikkausten toteuttamiseen. Koulutuksen järjestäjät saivat vasta marraskuussa 2015 tiedon, että he saavat itse päättää rahoituksen leikkauksen kohdentamisen. Nyt vapun 2016 aikana ensi vuoden suunnittelu on jo hyvin pitkällä.

Olisi vaarallista, jos koulutuksen järjestäjät hätiköiden päättäisivät sulkea toimipisteitä tai oppilaitoksia. Koulutuksen palveluverkkoa koskevien ratkaisujen pitää aina perustua ennakointitietoon toiminta-alueen työvoimatarpeista ja väestökehityksestä. Juuri nyt on syytä odottaa, että koulutussopimusta ja laajemminkin työssä oppimista koskevat linjaukset saadaan valmiiksi.

Ammatillisen koulutuksen kustannuksista 10-15 prosenttia kohdistuu toimitiloihin, jotka pääsääntöisesti ovat oppimisympäristöjä. Näissä ympäristöissä opitaan sorvaamaan, tekemään ruokaa, hoitamaan ihmisiä ja eläimiä. Toki joukkoon mahtuu vielä perinteisiä luokkiakin.

Useilla koulutuksen järjestäjillä on menossa kunnianhimoiset tilasuunnitelmat, joiden tavoitteena on vähentää toimitilojen kokonaismäärää. Tilaratkaisut lähtevät koulutuksen järjestäjän strategiasta. Ne ovat väline toteuttaa koulutustehtävää, eivät itsetarkoitus. Tältä osin ajattelu on muuttunut täysin ja hyvä niin.

Tilojen vähentäminen ei tarkoita niistä kokonaan luopumista. Vanhanaikaiset ja epätarkoituksen mukaiset tilat korvataan uusilla, jotka ovat aiempaa pienempiä ja monikäyttöisempiä. Samalla henkilöstö saa nykyaikaisemmat ja toivottavasti paremmat työympäristöt. Uudet tilat voivat löytyä myös yritysten yhteydestä, mistä on hyviä esimerkkejä mm. Iisalmessa ja Kuopiossa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus supistuu vuosina 2016-2017 lähes 15 prosenttia. Vaikka koulutuksen järjestäjät luopuisivat kaikista toimitiloista, ei ensi vuoden koulutusleikkausta saada katettua. On hyvä muistaa, ettei edes maineikkaassa saksalaisessa oppisopimuskoulutuksessa kaikkea opita työpaikoilla. Sielläkin tarvitaan oppilaitostiloja työssä oppimisen rinnalla.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri