Saskyn mallille palkinto Opetushallituksen kilpailussa

14.10.2016

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (SASKY) pääsi palkittujen joukkoon Opetushallituksen valtakunnallisessa kilpailussa Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt. Kilpailuun ilmoitettiin kaikkiaan 151 ehdotusta, joista 19 kutsuttiin tarkemmin esiteltäväksi seminaariin Helsinkiin. Näistä ehdotuksista viisi parasta palkittiin. Palkituille malleille yhteistä on työelämää vastaavien tilojen ja käytäntöjen tuominen osaksi oppilaitosten oppimisympäristöjä. 

Raadin perustelujen mukaan SASKYn mallissa esitelty käytäntö edistää opiskelijoiden osaamisen työelämävastaavuutta, tarjoaa erilaisia oppimispolkuja, edistää työllistymistä ja yrityksissä työskentelevien osaamisen jatkuvaa kehittymistä.

Käytäntö, jolla SASKY osallistui kilpailuun, on yhteistyömalli, jossa koulutuksen järjestäjä toteuttaa yrityksen kanssa yhdessä uuden oppimisympäristön tai kehittää nykyisiä oppimisympäristöjä ja aloittaa niihin liittyvän laajennetun työssäoppimiskäytännön. Menetelmän tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn edistäminen ja tukeminen kouluttamalla osaavaa henkilöstöä. Tiivis yhteistyö alueen yrittäjien kanssa mahdollistaa tarvelähtöisen koulutuksen ja hankittujen koneiden ja laitteiden tai kokonaisten oppimisympäristöjen tehokkaan, ympärivuotisen käytön. Suorat kontaktit työelämään auttavat näkemään millaista osaamista eri työelämän tehtävissä tarvitaan ja miten työelämä kehittyy.

Työelämän kanssa yhteisesti hankitut oppimisympäristöt takaavat opiskelijalle ammatissa tarvittavien ajanmukaisten tietojen ja taitojen oppimisen. Samalla työelämä sitoutuu koulutuksen kehittämiseen. Mallia on käytetty innovatiivisten, uusien tekniikoiden kehittämiseen. Mallin tuloksena on syntynyt jopa kokeilu uudesta, hyvinvointiteknologian asentajan koulutusalasta. Yhdessä yritysten kanssa omistamme koulukiinteistön, Voimarinteen, jossa pystymme yhdessä kehittämään tulevaisuuden osaamistarpeita mm. hyvinvointiteknologian kautta.

SASKYllä on kokemusta menetelmän mukaisesta toiminnasta lähes kymmenen vuoden ajalta. Hyvinä yhteistyökumppaneina ovat toimineet mm. Vexve Oy, Pihlajalinna Oyj / Dextra Oy, Purso Oy, Pirkanmaan liitto sekä SASKYn jäsenkunnat. Yhteistyökumppaneita on ollut myös muilta koulutusasteita kuten lukiosta ja ammattikorkeakoulusta. Päämäärien saavuttamiseksi on vaadittu meiltä koulutuksen järjestäjänä rohkeutta ja aktiivista otetta, ideoita ja ehdotuksia innovatiivisista oppimisympäristöistä tai ratkaisuvaihtoehdoista sekä hyvää keskusteluyhteyttä ja avointa kehittämisen ilmapiiriä kumppaneiden kesken sekä sopijaosapuolten sitoutumista asiaan. 

Oppimisympäristöjen lisäksi tiivis yhteistyö on tuottanut myös ns. talent-polku- tai laajennetun työssäoppimismallin, jossa opiskelija suorittaa opintonsa joko kokonaan tai osin hankitussa oppimisympäristössä ja yhteistyöyrityksessä. Yritys saa meiltä alan parhaat opiskelijat työssäoppimisjaksolle ja takaa näin tulevaisuudessa osaavan henkilöstön saannin. Työelämän tarpeisiin perustuva, kehittyvä koulutus takaa opiskelijoille paremman työllistymisen ja lisää koulutuksen vetovoimaa. Menetelmää voivat hyödyntää kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja eri alojen yritykset.

Kiitos palkinnosta kuuluu hyvien yhteistyökumppaneiden lisäksi koko osaavalle henkilöstöllemme – se on tehnyt upeaa työtä työelämän ja Saskyn yhteistyön syventämiseksi. 
Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!


SASKY / Ammatti-instituutti Iisakin opiskelija työskentelemässä Purso Oy:n ja SASKYn yhteistyössä hankkimassa oppimisympäristössä.

Kirjoittaja

Antti Lahti
kuntayhtymäjohtaja, SASKY koulutuskuntayhtymä

Lahti Antti

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi