Säästetään seinistä ja byrokratiasta

24.11.2015

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät lakkauttavat noin 40 toimipistettä rahoituksen ja opiskelijoiden vähentyessä. Suljettavia yksiköitä löytyy niin suurista kaupungeista kuin maaseutukunnista, sillä 1960–2000-luvuilla rakennettu oppilaitosverkko ei kaikin osin vastaa tämän päivän tarpeita.

Koulutukselta vaaditaan toimintatapojen uudistamista, työssäoppimisen laajentamista ja taloudellista tehokkuutta. Hallituksen muodostamisen aikoihin nämä vaatimukset kulminoituivat kehotukseen säästää seinistä, kun koulutuksen julkinen rahoitus supistuu voimakkaasti.

Koulutuksen järjestäjien sopeuttaessa toimintaansa uuteen tilanteeseen osa nykyisistä toimitiloista siirtyy muuhun kuin opetuskäyttöön tai ne puretaan. Opetushallituksen tilastojen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen suorat kiinteistökustannukset ovat 17 % kaikista kustannuksista.

Valtio patistaa koulutuksen järjestäjiä tehostamaan tilojen käyttöä, mutta samalla valtion byrokratia hidastaa tiloista luopumista.

Voimassaolevan lain mukaan oppilaitoksen perustamiseen saatu valtionavustus voidaan määrätä palautettavaksi valtiolle, jos hankittu omaisuus luovutetaan toiselle taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen oikeuttavaan toimintaan.

Palautusvelvollisuus koskee myös valtion 1990-luvulla ammatillisten oppilaitosten kunnallistamisen ja yksityistämisen yhteydessä koulutuksen järjestäjille korvauksetta luovuttamien kiinteistöjen ja irtaimistojen arvoa.

Valtion luovuttaman omaisuuden käyvän arvon luovutusvelvollisuus on koulutuksen järjestäjille hallinnollinen hidaste, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Esimerkiksi Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos käytti 150 000 euroa purettavan kiinteistön lämmityskustannuksiin odottaessaan ministeriöltä purkulupaa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan ensi vuoden koulutuksen rahoitusta. Syksyllä AMKE, Kuntaliitto ja OAJ esittivät yhdessä, että takaisinperinnöistä luovuttaisiin. Nostimme asian esiin myös OKM:lle rahoituslaista antamassamme lausunnossa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei esittänyt takaisinperinnöistä luopumista. Lakiesityksen perusteluissa todetaan, että ”kiinteistöjen palautusvelvollisuus on juuri rajattu 30 vuoteen ja perustamishankkeeseen saadun valtionavustuksen palautusvelvollisuus 15 vuoteen vuoden 2015 alusta.”

Suomi on kuitenkin saanut uuden hallitusohjelman, jonka mukaisesti ammatillista koulutusta uudistetaan. Perinteisessä hallinnosta ja vanhoissa linjauksista kiinni pitäminen hidastaa uudistustyötä, jota koulutuksen järjestäjiltä vaaditaan.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri