Pidä yhteyttä yrittäjään

30.06.2020Kulunut kevätkausi on ollut täynnä mitä innostavampia kohtaamisia ja yhdessä tekemistä. Ne ovat vahvistaneet osaamisen kehittämisen sekä yrittäjien ja oppilaitosten välisen pitkäjänteisen yhteistyön ja yhteiseen päämäärään sitoutumisen merkitystä.

Kohtaamiset Suomen Yrittäjät ry:n ammatillisen koulutuksen viestintähankkeen sidosryhmien kanssa ovat tuoneet runsaasti hyviä ideoita ja ajatuksia tavoitteiden edistämiseksi. Näitä ajatuksia olemme jo puoleen väliin edenneessä hankkeessa kuunnelleet tarkalla korvalla ja pyrkineet mahdollisuuksien (ja koronan) mukaan suunnitelmissa ja toteutuksessa huomioimaan – yrittäjien ammatillisen koulutuksen tuntemuksen vahvistamiseksi.

Keskusteluissa on tullut esille myös toimivia yhteistyömalleja eri puolilta Suomea. Yhteistyön eri muotoja ja käytänteitä ovat monipuolisten palveluiden ja niiden hyödyntämisen lisäksi esimerkiksi vaikuttamistyö sidosryhmissä ja -elimissä sekä työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi ja kumppanuussopimukset. Lisäksi niitä ovat kehittämistyö, yhteiset koulutusohjelmat sekä tilaisuudet, tapahtumat ja kiertueet.

Keskustelut ovat tuoneet esille myös kehittämisajatuksia, joita kukin voi tahoillaan pohtia ja niihin halutessa tarttua. 

Miten vahvistettaisiin opettajien työelämäosaamista? Yrittäjät ehdottavat yhdeksi välineeksi esimerkiksi tutustumisjaksoa yritykseen ja samalla kerryttämään arvokasta verkostoa opiskelijoiden työelämässä tapahtuvaa oppimista varten. 

Minkälaisia palveluita ammatillisen koulutuksen järjestäjät tarjoavat yrittäjille ja yrityksille? Miten palvelut löydetään? Yrittäjät kannustavat olemaan heihin yhteydessä entistäkin rohkeammin – osaamistarpeita kysellen ja yrittäjille sopivista palveluista viestien. Yhteistyössä yrittäjät kokevat merkitykselliseksi muun muassa joustavuuden, helppouden, selkeät tavoitteet ja yhteistyön syvenemisen.

Mitä opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tarkoittaa? Miten HOKSia voidaan hyödyntää yhteisenä työkaluna osaamisen kehittämiseksi? Entä mitä tarkoittaa koulutussopimus? Erilaisissa kohtaamisissa yrittäjät toivovat saman kielen puhumista ja opetusalan termien selkeyttämistä.

Menestyvä yritys tarvitsee osaavia ihmisiä. Koulutusten järjestäjien, yrittäjien ja yritysten yhteistyö on merkityksellistä yritysten osaamisen ja hyvinvoinnin lisäämisessä, toimintakyvyn kehittämisessä ja työllisyyden parantamisessa. Yhteistyön syventäminen hyödyntää molempia osapuolia. Yhteistyö onkin parhaimmillaan tiimityötä ja samaan suuntaan kulkemista. Siksi sitä kannattaa tehdä. Pidäthän yhteyttä yrittäjään!

Yhteistyössä eteenpäin - aurinkoista kesää kaikille! 

Lue lisää Suomen Yrittäjät ry:n ammatillisen koulutuksen viestintähankkeesta.

Suomen Yrittäjien projektikoordinaattori Anne Öhman työn ulkopuolella: "Nautin matkailusta ja kulttuurista, ja tunnustaudun myös kulinaristiksi. Minut voi löytää myös kotipuutarhasta tai hyvien dekkareiden parista".

Kirjoittaja

Anne Öhman
Projektikoordinaattori, Suomen Yrittäjät

Öhman Anne