Perustutkinnon osilla erityisasiantuntijaksi - koodaajakoulutus

21.08.2019


Syksyllä 2018 Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa Tutkintovetoisen pääsykoeväylän rinnalle tulisi luoda aikuiskoulutusväylä Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Riikka Heikinheimo penäsi rohkeutta uudistaa korkeakouluja toteuttamaan jo työelämässä oleville aikuisille lyhyempiä täsmäopintoja tutkintokoulutuksien sijaan. 

Monet yhdistävät ohjelmistokehityksen erityisasiantuntijatyöt vain korkeakouluihin, vaikka ohjelmistokehitysosaamista voi kehittää myös ammatillisessa koulutuksessa.

Yhteistyö ja verkostoituminen Ohjelmisto- ja e-Business ry:n tapahtumien kautta muiden ohjelmistokehittäviä kouluttavien, myös täysin markkinaehtoisesti toimivien, yritysten kanssa avasi uusia näkökulmia koulutuksen kehittämiseen. 

Kun Opetus- ja Kulttuuriministeriö käynnisti haun, jossa rahoitettaisiin nopeisiin rekrytointitarpeisiin ja osaavan työvoiman saatavuusongelmiin ratkaisua hakevien ammatillisen osaamisen pilottikoulutuksia, hankeanomuksen laatiminen oli syksyn kokemuksien ja pohdintojen vuoksi sujuvaa.

Teimme aiempaa tiiviimpää yhteistyötä työnantajien kanssa ja solmimme yritysyhteistyökumppanuuksia, jotta osaamistavoitteet ja opiskelijoiden haltuun otettavat teknologiat vastaisivat työnantajien rekrytointitarpeisiin. 

Kolmeen kolmenkymmenen opiskelijan ryhmään haki yli 500 hakijaa jatkuvan haun kautta. Koulutukseen valituista 62 % oli taustallaan vähintään alempi korkeakoulututkinto ja koodaajakoulutukseemme valituista ilahduttavan moni eli 38 % oli naisia. 

Koko tutkinnon sijaan opiskelijat suorittavat vain tutkinnon osia. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus laajentaa opintojaan ja suorittaa koko tutkinto. Vaikka moni keväällä 2019 aloittaneista opiskelijoista on jo siirtynyt odotuksiamme varhaisemmassa vaiheessa työpaikalle oppimaan, suurin osa koodaajakoulutuksen opiskelijoista jatkaa opiskeluaan oppilaitoksemme tiloissa ja olemme saaneet aikuisilta opiskelijoiltamme myös korjaavaa ja rakentavaa palautetta.

Yhteiskunnan, työnantajien, opiskelijoiden sekä hakijoiden ongelmiin vastaamalla koulutusta voidaan hienosäätää vaikuttavampaan suuntaan ja on selvää, että järjestämme tulevaisuudessakin lyhytkestoisempia koulutuksia jo työelämässä oleville aikuisille – myös erityisasiantuntijoiksi tähtääville.

Kirjoittaja

Miikka Merikanto
Koulutuspäällikkö, Tieto- ja viestintätekniikka Business College Helsinki

Merikanto Miikka