Osaamisverkosto maatalousalan työelämän tarpeisiin

29.03.2021


Maatalousalan tutkimus, koulutus ja neuvonta tiivistävät yhteistyötään. Mukaan tulevat myös keskeiset elintarvikealan yritykset. Uusi osaamisverkosto – AgriHub – haastaa entistä vahvemmin kaikki alan koulutusasteet yhteistyöhön.

Tiiviimmän yhteistyön tavoitteena on lisätä kasvavien maatilayritysten liikkeenjohdon osaamista. Tämä vahvistaa maatilojen tiedolla johtamista ja luo pohjaa kilpailukyvyn kehittämiselle, riskienhallinnalle ja kriisivarautumiselle muuttuvassa toimintaympäristössä.

Osaamisverkoston lisäarvona odotetaan, että nykyvaateisiin vastaava kilpailukykyinen ja ympäristöviisas maatilayritys hyödyntää älymaatalouden ja digitalisaation ratkaisuja ja innovaatioita. Tämä edellyttää entistä parempaa ja nopeampaa tutkimustiedon hyödyntämistä yrittäjien tarpeisiin.

Lähivuosina ennakoidaan robotiikan, sensoritekniikan, automaation ja big datan pilvipalveluineen tuovan maatiloille lisää tehokkuutta ja kilpailukykyä. Tässä kaikessa tarvitaan myös tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan entistä parempaa yhteistyötä ja riittävän korkeatasoista osaamista ja neuvonnan tasoa.

Muodostettava osaamisverkosto on ennen kaikkea maatilayritysten kilpailukyvyn parhaaksi. Verkostoon liittyvät kaikki maatalousalan koulutustasot eli yliopisto, ammattikorkeakoulut ja ammattiopistot. Jokaista lenkkiä tarvitaan, jotta niin liikkeenjohdon osaamisen taso kuin älymaatalouden mahdollisuudet saadaan osaksi laadukasta koulutusta. Agri Hub-verkosto on avoin kaikille toimijoille, jotka sitoutuvat verkoston tavoitteisiin ja toimintaan. 

Alan ammattiopistot ovat keskeisessä roolissa, sillä niitä sijaitsee joka maakunnan alueella ja ne muodostavat tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen konkreettisen vuorovaikutuksen solmun ja kohtaamispaikan. Ammattiopistot tarjoavat erinomaiset fasiliteetit soveltavan tutkimuksen käyttöön. Osaamisen näkökulmasta AgriHub vastaa sekä uuden tiedon että jatkuvan oppimisen haasteisiin. 

Koulutuksen, tutkimuksen ja neuvonnan yhteistyöstä haetaan tehoja irti ja entistä suurempaa vaikuttavuutta. Muodostettava osaamisverkosto Agri Hub aktivoi ja koordinoi eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua erityisesti liikkeenjohdon ja älymaatalouden teemoista. Samalla tarkastellaan, miten eri tahojen tietovarantoja voidaan paremmin hyödyntää maatilojen johtamisessa.

Uusin tutkimustieto ja siihen perustuvat käytännön ratkaisut ja alustojen tarjoamat mahdollisuudet halutaan verkoston avulla entistä nopeammin ja tehokkaammin kilpailukyvyn kehittämiseen. Erilaiset maatilayritykset ovat mukana osaamisverkoston aktiivisena osapuolena vuoropuhelussa, innovatiivisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä tiedonvaihdossa. 

Käytännössä osaamisverkosto on startannut vuoden 2021 alusta. Resurssit toiminnan käynnistämiseen on osoittanut maa- ja metsätalousministeriö. Organisointivastuu on alan tutkimuslaitoksella, Luonnonvarakeskuksella. Toiminnan alkaessa määritellään työskentelytavat ja täsmennetään tarvittavat resurssit. Selvää kuitenkin on, että Agri Hub edistää yhteistyön ja hankkeiden rakentamista ja tietovarantojen yhteiskäyttöä, ei hallinnoi hankkeita tai datoja. Kyseessä ei ole tilapäinen hanke, vaan pysyväksi muodostuva toimintatapa.

Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliiton Koulutusjohtaja Susanna Aro työn ulkopuolella: Olen tee-se-itse -rakentaja. Tällä hetkellä tekeillä on varasto ja ullakko. Kesällä puutarha kukkii ja kasvimaa kasvaa monipuolisesti. Talvella jännitetään kilpamiekkailevien lasten saavutuksia maailmalla.

Kirjoittaja

Susanna Aro
koulutusjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Aro Susanna