Osaamisperusteisuuden periaatteesta pidettävä tiukasti kiinni

17.09.2019

Ammatillinen koulutus on ollut median hampaissa jo pidemmän aikaa. Jos ammatillisen koulutuksen otsikoita on uskominen, opetusta ei enää ole, opiskelijat jätetään heitteille, he eivät osaa mitään ja tämä kaikki on reformin syytä. Ammatillisen koulutuksen parissa työskentelevät tietävät, että todellisuus on monimutkaisempi.  Reformi astui voimaan vuoden 2018 alusta ja samaan ajankohtaan ajoittuivat myös merkittävät rahoitusleikkaukset, jotka eivät voineet olla heijastumatta koulutuksen järjestäjien arkeen. Uudistus ja leikkaukset ja etenkin niiden seuraukset menevät helposti keskenään sekaisin.

Muutoksesta ja leikkauksista johtuvia haasteita voi olla vaikea aina erottaa toisistaan ja sen vaarana on, että reformi tuomitaan epäonnistuneeksi ennen kuin sille on edes annettu mahdollisuutta onnistua. Julkisessa keskustelussa unohtuu myös usein, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoista suurin osa on aikuisia. 

Yhtä kaikki haasteita riittää ja niihin vastaamiseksi tarvitaan resursseja. Tilanne on tunnistettu myös hallitusohjelmassa, joka lupaa ammatilliselle koulutukselle opettajien palkkaamiseen 235 miljoonaa euroa.  Keskustelu lähiopetuksen lisäämisestä on kuitenkin liian kapea lähestymistapa.  On erittäin tärkeää, että resurssit suunnataan reformin toimeenpanoon ja erityisesti työssäoppimisen sekä yritysten ja oppilaitosten välisen yhteistyön tukemiseen. Se ei poissulje opiskelijan tarvitsemaa yksilöllistä tukea, vaan pikemminkin päinvastoin. 

Yhteistyön tukeminen tukee myös jatkuvan oppimisen toteutumista. Kun tarpeet kartoitetaan huolellisesti yhteistyössä yritysten ja koulutuksen järjestäjien kesken, pystytään niihin myös vastaamaan riittävän ajoissa. 

Jos hallitus haluaa päästä työllisyysastetta koskeviin tavoitteisiinsa, on ammatilliseen koulutukseen ja erityisesti reformin toimeenpanon tukeen satsattava.  Reformin kantava periaate osaamiseen perustuvasta yksilöllisestä opintopolusta tukee myös jatkuvan oppimisen toteuttamista. Periaatteesta on pidettävä tiukasti kiinni. 

Kirjoittaja

Riikka Vataja
asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari

Vataja Riikka