Opiskelun tavoitteena ei ole enää valmistuminen, vaan työllistyminen

13.02.2018

Kuten kaikki tiedämme, ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on luoda järjestelmä, joka vastaa aiempaa tehokkaammin työ- ja elinkeinoelämän ammatillisiin osaamistarpeisiin. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta velvoittaa meidät ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittämään työ- ja elinkeinoelämää, edistämään työllisyyttä, antamaan valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukemaan elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua. Vaikka pyrimme vastaamaan kaikkeen tähän koulutuksen aikana, usein kuitenkin huokaisemme helpotuksesta kun saamme opiskelijan valmistumaan. Ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa myös rahoituksen. Jatkossa 15% rahoituksesta tulee koulutuksen vaikuttavuudesta, jota mitataan valmistuvien työllistymisestä tai jatko-opinnoista. Meidän on siis entistä enemmän tuettava opiskelijoita työ- tai jatko-opintopaikan haussa.

Olen useiden vuosien ajan Hyrian valmennuspalveluissa tehnyt työtä valmennusasiakkaiden työllistämisen ja jatkosuunnitelmien eteen. Suurin osa meille ohjatuista asiakkaista on ammatillisen koulutuksen suorittaneita työttömiä työnhakijoita. Näinä vuosina olen usein miettinyt, että miksi ihmeessä ammattiin valmistuneen tulee käydä työnhaku- tai työhönvalmennus vasta valmistumisen jälkeen ja kokea sitä ennen työttömyyttä. Mitä jos työnhakuun liittyvä ohjaus tehtäisiinkin jo ammatillisten opintojen aikana?

Jokaiseen ammatilliseen tutkintoon liittyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja juuri tämä ajanjakso on oiva hetki ja mahdollisuus työllistymiseen. Ammatillisella opettajalla ja kouluttajalla on oma työpaikkaverkostonsa ja alan hyvät yhteistyökumppanit. Tämä kumppanuus vahvistuu entisestään sillä, että työelämä tietää saavansa meiltä tarpeisiinsa sopivaa työvoimaa, olipa kyse harjoittelijoista tai ammattitaitoisista osaajista. Yhteistyöhön liittyy myös se, että tarvittaessa etsimme opiskelijoistamme  työelämälle sopivat osaajat. Samalla asetamme uuden tavoitteen omalle toiminnallemme - opiskelu ei enää pääty valmistumiseen vaan työllistymiseen.   

Tammikuun alusta aloitin rekrykoordinaattorina HyriaRekry-palvelussa. Palvelumme tärkein tavoite on auttaa yrityksiä kaikenlaisissa rekrytointitarpeissa ja yhdistää opiskelijamme sekä työpaikkoja tarjoavat yritykset. Palvelu ei ole mikään yksittäinen opintojakso, vaan koko opiskelijan opintojen läpi menevä polku, jota opiskelijat voivat käyttää vuoden ajan myös valmistumisensa jälkeen. Palvelun kivijalkana tulee olemaan jo valtakunnallisestikin toimiva mobiilisovellus Tiitus, jossa jokainen Hyrian opiskelija voi tehdä henkilökohtaisen osaamisprofiilinsa.  Tiitukseen keskitetään jatkossa kaikki Hyrian opiskelijoille tarkoitetut koulutus- ja oppisopimuspaikat, kesä- ja projektityöt tai vakituiset työpaikat. Työnantajat taas löytävät Tiituksen avulla juuri omaan tarpeeseensa ja heille sopivan osaajan ja persoonan.

Uuden vuoden alkaessa on uusien asioiden ja lupausten aika. Uuteen työtehtävään siirtyessäni koen, että lupauksemme ”Hyriassa opiskelu ei pääty enää valmistumiseen, vaan työllistymiseen”, on suuri, mutta myös tätä päivää. Meidän on hyvä pitää kirkkaana mielessä, miksi ja mihin koulutamme ja asettaa tavoitteet korkealle.  

Kirjoittaja

Heidi Heikkinen
Rekrykoordinaattori, Hyria työelämäpalvelut  

Heikkinen Heidi

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi