Opiskelijan matka koulutuksen kartalla

08.10.2019


Tunnetko suomalaisen koulutuksen tiekartan? Onko se piirtynyt selkeänä yhteiskunnan muututtua ja kulkenut ajan mukana mielessäsi?

Varhaiskasvatuksessa lapsi saa eväät elämään, terveen itsetunnon ja toisten kanssa elämisen valmiudet, oppimisen ilon. Perusopetuksessa polku on pidempi ja perustaidot harjaantuvat yksilön kasvaessa ja kehittyessä. Terveys säilyy ja itsetunto vahvistuu, maailma on avoin. 

Toiselle asteelle mentäessä ollaan jo teinejä, toiset melkein aikuisia. Yhdelle soveltuu ammatillinen polku, toiselle lukio. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että oma persoonallinen profiili piirtyy vahvasti näkyviin omaa polkua valitessa.  Kun kartta on selkeä, eteenpäin on helppo liikkua ja vaihtoehtoja on jokaiselle. Suuntaa voi myös muuttaa, jos valittu reitti ei tunnukaan oikealta. Systeemi joustaa yksilön tarpeiden ja tilanteiden mukaisesti.

Toisen asteen jälkeen työelämä kutsuu jo monia. Osa jatkaa kuitenkin suoraan korkeakouluihin ja yliopistoihin. Työssään ammattilaiset hankkivat lisää osaamista, myös suorittaen erilaisia tutkintoja ja niiden osia. Koulutuksen kartan peruslähtökohta on se, että osaamista voi kartuttaa läpi elämän eikä seinä tule vastaan jonkin yksittäisen valinnan vuoksi. Toinen lähtökohta on se, että osaamista voi hankkia monin eri tavoin, joista koulu tarjoaa vain yhdenlaisia oppimisympäristöjä.

Kartalta löytyvät kilpailukykyiset oppimisympäristöt ja tehokkaasti johdetut koulutuspalvelun tarjoajat, joiden on kaikkien huolehdittava ennen kaikkea paitsi opiskelijan arvostuksesta ja hänen mahdollisuuksistaan myös tulevaisuudesta. On kiinnitettävä fokus ja huomio opiskelijaan, yksilöön ja hänen oppimiseensa.  

Samalla kartalla lepää suomalainen työelämä, elinkeinoelämä ja tulevaisuus. Suomi on kilpailukykyinen, koska osaamiseen panostetaan. Mutta osaamisen on myös vastattava kysyntään ja yksilöiden on kyettävä tuottamaan lisäarvoa työllistyäkseen. Kartta on ymmärrettävä kolmiulotteiseksi ja hyväksyttävä, että yritykset ja työpaikat kuuluvat koulutuksen kokonaisuuteen. Työelämää on kuultava ja kuunneltava. Suomalainen valinta on, että koulutuksen kustannukset katetaan pitkälti yhteisistä verovaroista. Silti tiivis kumppanuus yritysmaailman kanssa on välttämätöntä. Koulutuksen tulee vastata työelämän asettamiin vaatimuksiin ja antaa yksilölle eväät työllistyä ja elättää itsensä ja perheensä.

Opiskelijan matka koulutuksen kartalla jatkuu, kun erilaisten vaiheiden ja aikojen välille ei muodostu esteitä eikä ketju katkea. Moninaiset risteilevät polut ja yksilön mahdollisuus jatkaa matkaa, vaikka välillä kompastuisi, on ollut systeemimme vahvuus ja sitä voidaan edelleen vahvistaa.  

Kirjoittaja

Maria Taipale
johtava rehtori, Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO

Taipale Maria