Opintojen keskeytymisestä erityisopetuksen kannalta

11.03.2018


Sitä saa mitä tilaa, toteaa AMKE ry:n Riikka Reina kommentissaan (AMKE uutiset, 8.3.) OPH:n selvitykseen ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden ja oppilaitoksesta eronneiden määrästä. Eroamisten lisääntyminen ja ammatillisen koulutuksen säästökuuri osuvat ajallisesti yhteen, vaikka korrelaatiosta ei selkeää syy-yhteyttä voikaan johtaa.

Kokonaiskuva on huolestuttava. Koulutuksen järjestäjien eroprosenttien keskiarvo lukuvuonna 2016–2017 oli 11,4, kun se vastaavasti lukuvuoden 2013–2014 tiedonkeruussa oli 8,6. Nuppilukuina kasvu on melkoinen, kun perusjoukkona ovat kyselyyn vastanneiden koulutuksen järjestäjien ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelevat noin 107 000 opiskelijaa. Eroamisen pitkä aleneva trendi on kääntymässä.

Tavallisissa oppilaitoksissa opiskelevien ammatillisten erityisopiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista on hienoisessa kasvussa. Seurantavuonna 2016 – 2017 se oli vastaajien keskuudessa 16,7 prosenttia. Koulutuksen lopullisesti keskeyttäneiden kohdalla erityisopiskelijoiden osuus on hätkähdyttävä: eronneista lähes 24% oli erityisopiskelijoita.

Oppilaitoksesta eronneiden erityisopiskelijoiden määrissä vaihtelu koulutuksen järjestäjien välillä on suurta. Tämä kertoo, että osaaminen ja ehkä asenteetkin vaihtelevat. Hyvä puoli asiassa on se, että jotain on siis tehtävissä. Toisaalta voi kysyä kuinka paljon uuden lain rahoitusjärjestelmä kannustaa hitaammin oppivien ja heikommin työllistyvien tukemiseen.

Valopilkkuna ammatillisessa erityisopetuksessa näyttäytyvät ammatilliset erityisoppilaitokset. Niiden opiskelijat tarvitsevat vankkaa tukea ja ohjausta. Nähtävästi tässä on onnistuttu, koska eroamisprosentti on vain kymmenen luokkaa. On myös muistettava, että osalla opiskelijoista on vaikeita pitkäaikaissairauksia, jotka usein pakottavat keskeyttämisiin ja eroihin. 

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa on myös paljon asuntoloissa asuvia opiskelijoita. Kyseessä olevassa OPH:n selvityksessä asuntoloissa asuvat eroavat harvoin. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa yhdistyy hyvä opintojen tuki turvalliseen ja tiiviiseen yhteisöllisyyteen asumisessa.

AMKE:n uutisessa OPH:n ammatillisen koulutuksen osaston johtaja Anni Miettunen uskoo, että paremmin kohdennettu tuki ja ohjaus auttavat tulevaisuudessa nuoria pysymään tiukemmin opinnoissaan kiinni. Ohjauksen kehittäminen onkin korkealla kaikkien oppilaitosten to do –listalla. Myös alueellinen yhteistyö ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa auttaa koulutuksellisen yhdenvertaisuuden edistämisessä. 

Eroamisen syistä on vain vähän tutkittua tietoa. Toisaalta on muistettava, että erojen ja keskeyttämisten takana on sellaisiakin yhteiskunnallisia asioita, joille oppilaitokset eivät voi mitään. Työelämän vaatimusten kiristyminen, ammattien muutokset, alueellinen eriarvoistuminen, lapsiperheiden köyhyys jne. Tästä syystä oppilaitosten on syytä funtsia alueellisesti koulutuksen saavutettavuuden ja mahdollistamisen kysymyksiä.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla opintojen keskeyttäminen ja oppilaitoksesta eroaminen voi olla kohtalokasta. Takaisin koulutuksen oravanpyörään on nykyisin aika vaikea päästä. Ammatillisen koulutuksen puute ennakoi elämänkaareen pitkiä varjoja. 
 

Kirjoittaja

Petteri Ora
kehitysjohtaja, Kiipulan ammattiopisto

Ora Petteri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi