Opettajien vuosityöaikakokeilusta

14.02.2017

Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä työskentelee 835 työntekijää, joista noin 600 on opettajia. Opiskelijoita meillä on Oulun seudun ammattiopistossa noin 11 000. Tällä hetkellä meillä on sekä opetusvelvollisuus- että kokonaistyöajassa työskenteleviä opettajia.

Teimme päätöksen olla lähtemättä mukaan vuosityöaikakokeiluun; suurin syy oli kireä aikataulu. Valtakunnan tason linjauksista huolimatta myös paikallisia pelisääntöjä jäi neuvoteltavaksi. Vuonna 2016 teimme Oulun seudun ammattiopiston koulutuksessa ison pedagogisen mullistuksen: otimme entistä laajemmin käyttöön yhteisopettajuuden sekä nuorten ja aikuisten opetuksen yhdistämisen. Tämä uusi malli on vaatinut erittäin paljon henkilöstöltämme venymistä, ja haluamme päivittää tulevalle lukuvuodelle edelleen tätä varsin uutta toimintatapaa, johon pitkälti siirryttiin taloudellisten paineitten takia. Keskeisimpänä syynä oli kuitenkin tahto turvata lähiopetuksen määrä.

Emme ehtineet löytää myöskään sopivaa työajan suunnittelu- ja seurantajärjestelmää, joka olisi voitu ottaa käyttöön välittömästi. Valtakunnan tasolla neuvoteltu vuosityöaikamalli sisältää tässä vaiheessa myös puutteita ja riskejä, jotka osaltaan vaikuttivat poisjäämiseen. Laskelmiemme mukaan henkilöstökulut nousisivat muutamia prosentteja, ja vaikka uusi työjärjestelmä toisi opettajille myös lisätyötä, ei kokonaisuus ollut mielestämme tasapainossa. Rajujen talousleikkausten aikana henkilöstökulujen lisääminen ei ole mahdollista.

Sinänsä suhtaudumme Osekkissa myönteisesti vuosityöaikaan siirtymiseen kaikkien opettajien osalta. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työaika on myös modernisoitava. Jäämme tässä vaiheessa katsomoon, mutta olemme valmiustilassa mukaan lähtemisen osalta mahdollisesti jo ensi vuonna.

Kirjoittaja

Jarmo Paloniemi
Kuntayhtymäjohtaja-rehtori, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Paloniemi Jarmo