Opettaja työelämäyhteistyön rakentajana

05.04.2018

Media-alan ammatillisena opettajana tunnen kutkutusta vatsanpohjallani istuessani Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset, PAVA ry:n yrittäjistä ja alan työntekijöistä muodostuvan hallituksen kanssa saman pöydän äärellä -vieläpä puheenjohtajan roolissa. Tässä jos missä konkretisoituvat reformin tuomat mahdollisuudet ammatillisen opettajan verkostoitumiseen työelämän kanssa. Yhteisen pöydän ääressä on mahdollista sekä muodostaa yhteistä ymmärrystä että kehittää niin koulutusta kuin työelämääkin. 

Reformi mahdollistaa aidosti yksilölliset tavat hankkia osaamista ja rakentaa opiskelijalle omanlainen polku työelämään. Samalla muuttuva ammatillisen opettajan työnkuva edellyttää muutakin kuin kutsumustyön tuomaa intoa. 

Opiskelijalähtöisyyden rinnalla – ja sen toteutumiseksi – opettajan tulee toimia työelämälähtöisesti. Se tarkoittaa sitä, että meidän tulee aktiivisesti tuoda esiin ja tuotteistaa yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia. Me opettajat voimme olla innostamassa mukaan myös sellaisia yrittäjiä, jotka eivät ole aiemmin tehneet oppilaitosyhteistyötä. 

Hyvät työelämäsuhteet eivät synny itsestään. Ne edellyttävät opettajan ja yrittäjän välistä luottamusta, sillä vain sen varaan yhteistyö voi rakentua. Olen saanut yrittäjiltä saman viestin. Nyt jos koskaan koulutuksenjärjestäjien tulisi varmistaa edellä mainittujen mahdollisuuksien toteutuminen esimerkiksi säännöllisillä työelämäjaksoilla ja työelämäyhteistyölle varatulla ajalla.

Parhaimmillaan reformin mukainen ammatillinen koulutus mahdollistaa sisäisesti motivoituneelle ammatilliselle opettajalle uusien verkostojen rakentamisen sekä oman osaamisen vahvistamisen ja jatkuvan päivittämisen. 

Tiivis työelämäyhteistyö antaa opettajalle myös mahdollisuuden räätälöidä osaamisen hankkimista opiskelijalähtöisesti – opiskelijan jatkosuunnitelmia ja työllistymistä tukien, sekä työelämälähtöisesti – vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin. 

Olen itse todella motivoitunut nykyiseen työhöni. Innostuneisuus ja halu jatkuvaan oppimiseen heijastuvat omaan tapaani ohjata ja sparrata opiskelijoita. Toivottavasti se saa myös omaa polkuaan hakevan, joskus epävarmankin nuoren, syttymään oppimista, omaa ammattialaa ja työelämää kohtaan. Minusta on hienoa näyttää esimerkkiä asenteellani. Työstä on lupa nauttia, oppia uutta, verkostoitua ja nähdä siinä mahdollisuuksia, ei vain esteitä.  

Me ammatilliset opettajat olemme yksilöitä, joilla on omat vahvuutemme ja kehittymishaasteemme. Miksi siis emme ottaisi henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa myös omaan toimintakulttuuriimme työvälineeksi? Innostavassa oppilaitoksessa jokaisen vahvuuksia voitaisiin painottaa ja vastaavasti heikkouksia tukea ja kehittää yhdessä, arvostavassa ja myönteisessä ilmapiirissä.  

Koen, että itse olen päässyt hyödyntämään vahvuuksiani työssäni Ammattiopisto Luovissa. Opettajan työn ja työelämäyhteistyön lisäksi toimin asiantuntijana muiden oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa ja konsultaatioissa, joita Luovin toteuttaa ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluina. Tämä tehtävä on avannut yhä lisää mahdollisuuksia jakaa omaa osaamista sekä verkostoitua saman intressin äärelle kokoontuneiden ihmisten kanssa. Kollegiaalinen tuki, innostaminen ja kokemusten jakaminen mutta myös uusiin kokeiluihin haastaminen ovat mielestäni olennaisia niin asiantuntijatehtävissä kuin myös kaikessa yhteistyössä oppilaitoksen sisäisissä ja ulkoisissa verkostoissa ja työelämässä. Uskon, että yhdessä tehden, jakaen ja innostuen saamme myös kaiken irti reformin tarjoamista mahdollisuuksista! 

Kirjoittaja

Linda Niskala
AV-viestinnän ammatillinen opettaja Ammattiopisto Luovi

Niskala Linda

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi