Onko se sittenkin rahasta kiinni?

12.03.2019


Yhä useampi ammattiopisto on Suomessa hävinnyt taistelun konsulttiyrityksiä ja mitä erilaisempia valmennuskeskuksia vastaan erityisesti maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen osalta. Myös työttömille erilaisten räätälöityjen nykyosaamisen arvioinnin ja ammatillisen kasvamisen polkujen tarjoamisessa kilpailu on entistä kovempaa. Onko syytä ehkä tarkoin pohtia, mikä on jatkossa valtionosuuksin toteutettavaa julkisin varoin tapahtuvaa koulutusta ja missä kilpailu oikeasti tuo lisäarvoa. Tarkoituksena ei varmaankaan voi olla työttömyydellä tai maahanmuutolla rahastaminen.

Huolta lisää erityisesti oikeanlaisen asiantuntijuuden ja riittävien investointien turvaaminen puhuttaessa kuitenkin ihmisten osaamisen kehittämisestä –opettamisesta ja riittävästä yhteydestä työelämään. Koulutustoiminnan kilpailuttaminen on johtanut useassa tilanteessa siihen, että loppujen lopuksi tarjouksen läpimenon ratkaisee hinta. Koulutusympäristön laatuun ja kouluttajien asiantuntijuuteen jää aika paljon arvailujen varaan. Ikkunattomat koulutustilat, asiantuntijoiden myöhäinen tai jopa olematon rekrytoiminen ja heikot työelämäyhteydet eivät voi olla seurausta siitä, että raha ratkaisee liikaa prosessissa menestymisen.

Syytä on varmasti katsoa myös peiliin – heikosti erilaisilla mittareilla menestyvän maakunnan koulutusmaailmassa on kurssin muututtava. Niiden toimenpiteiden, joilla työperäistä maahanmuuttoa vauhditetaan syntyvyyden vähetessä, ikääntyvän väestön kotona asumisen tukemista turvataan, hyödynnetään puhdasta ruokaa ja luontoa sekä käytetään puuta ja biotalouden erilaisia mahdollisuuksia, on oltava entistä vaikuttavampia ja voimakkaampia. Nyt ei enää saa puhua, vaan on ryhdyttävä toimimaan, jotta kilpailutekijät saadaan kaikkien kaikkeen toimintaan mukaan.

Kuka sitten on muutoksen avainasemassa? Osaaminen on pääoma, joka tulee ratkaisemaan menestymisen alati muuttuvassa maailmassa. Suomi on osaamisen luvattu maa. Ääripäiden on kuitenkin lähennyttävä toisiaan ja meidän on aidosti herättävä huomaamaan, että päämäärämme tulee olla yhteinen. Nuorten sanoin ”eihän se ole kuin imagosta ja ilmastosta kiinni”. On avarakatseisemmin kyettävä näkemään se, että yksi organisaatio ei kykene muutosta tekemään yksin. Yhä useampi toimija pitää olla kaikessa mukana, alaan katsomatta. Ja lisäksi yhä useampia asioita pitää kyetä hoitamaan usean organisaation kanssa yhdessä. Koko maassamme on kyettävä tulevaisuudessakin asumaan, työskentelemään, opiskelemaan ja viihtymään. Pohjoisen ja itäisen Suomen koulutettavat eivät tule mahtumaan maamme kolmeen kasvukeskukseen tulevaisuudessakaan. 

Yksi varteenotettava vaihtoehto tulee olemaan laadukas e-oppiminen tulevaisuudessa. Kuka tahansa voi aikaan ja paikkaan katsomatta jatkossa kehittää osaamistaan joko maksua vastaan tai valtion ja kuntien rahoittamana. Keskiössä ei tule olemaan materiaali, vaan oppijan prosessi, viihtyisän ja ohjatun osaamisen kehittämisen maailma. Tässä Esedu on jo edelläkävijä – tule ja tarkista omasi!

                

Kirjoittaja

Arja Flinkman
Toimitusjohtaja, Etelä-Savon Koulutus Oy

Flinkman Arja