On ammatin valinnan aika!

11.01.2018


Meillä jokaisella on unelmia ja jokainen unelmoi omalla tavallaan. Unelmat kuuluvat elämään ja liittyvät moniin jokapäiväisiin asioihin, kuten työhön, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Unelmat joko toteutuvat tai ovat toteutumatta.

Juuri näinä aikoina monet peruskoulunsa päättövaiheessa olevat nuoret unelmoivat tulevasta ammattialastaan tai jopa jo ammatista.

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on varmistaa, että työelämään saadaan uusia ammattilaisia, joiden osaaminen vastaa työelämän tarpeita ja joilla on elinikäisen oppimisen valmiudet. Ammatillinen koulutus tukee hyvin erilaisten ja eri-ikäisten henkilöiden ammattiosaamisen hankkimista. Ammatillinen koulutus on paljon vartijana vastatessaan haasteellisimmasta osuudesta koko ikäluokan kouluttamisessa.

Mieleisen opiskelupaikan löytäminen on melkoinen haaste. Siksi mieltä askarruttavissa asioissa kannattaa kysellä ja selvitellä ennen valintojen tekemistä. Tässä kannattaa olla myös armollinen itseään kohtaan. Tämän päivän nuori joka tapauksessa tulee olemaan oman elämänsä aikana useammassa kuin yhdessä ammatissa. Jostain täytyy jokaisen kuitenkin aloitta. Yhteisvalinnasta se alkaa. 

Ammatillisesta koulutuksesta on puhuttu viimeisen vuoden aikana paljon. Ammatillisen koulutuksen avainsana on yhä tänään osaaminen. Viime vuosina ammatillisen koulutuksen tutkintojen arvostus on kasvanut huikeasti, mutta koulutuksen kehittämisen tulee myös jatkua työelämän muutosten tahdissa.

Kouluun kannettu opiskelija ei koulussa pysy. Tämän ajatuksen pohjalla on tosiasia, että mitä enemmän opiskelija tuntee valinneensa omakseen, sitä paremmin hän myös tulevissa opinnoissaan viihtyy ja saa opintonsa päätökseen.

Alat luovat myös itse vetovoimansa. Muistuttaisin työelämää, että työelämä on viime kädessä itse vastuussa vetovoiman noususta: alan on arvostettava ammattilaisiaan, vain siten sen arvostus kasvaa muidenkin silmissä.
Ammatillisen koulutuksen vetovoima ratkaistaan opiskelija ja perhe kerrallaan. Vanhemmat haluavat omalle lapselleen parasta mahdollista. Siksi se miten julkisuudessa puhutaan ammatillisen koulutuksen laadusta tai tasosta, on tärkeää.

Viime aikoina on paljon puhuttu ammatillisen koulutuksen laadusta tulevaisuudessa. Uusi vuosi tuo paljon muutoksia ammatilliseen koulutuksen arkeen.

Varmaa kuitenkin on, että ammatillinen koulutus tulee jatkossakin tarjoamaan korkealaatuista ja laadukasta opetusta. Osaavat opettajat tulevat jatkossakin olemaan toiminnan kannalta keskeisessä roolissa.
Työelämän kanssa tehdään entistä enemmän yhteistyötä. Ammatillinen koulutus yhdistää opiskelijoiden vahvuudet työnantajan tarpeisiin. Sen vuoksi työelämässä  arvostetaan ammatillisen koulutuksen ja tietyn tutkinnon suorittamista. 

Koulutuksen suorittaminen loppuun kertoo työnantajalle, että työnhakija on kyennyt ottamaan vastuuta toimistaan ja viemään asioita loppuun. Näitä taitoja tarvitaan joka päivä työelämässä.

Ammatillinen koulutus on Suomessa tasa-arvoinen väylä lukion rinnalla. Yleinen jatko-opintokelpoisuus, mahdollisuus edetä myös ammatillisen väylän kautta korkea-asteelle, on keskeistä koulutuksellisen tasa-arvon kannalta.

Tässä vaiheessa vuotta, kun yhteisvalinta on monilla nuorilla edessä, kannatta jokaisen omasta alastaan ylpeän aikuisen tukea nuoria heidän valinnoissaan antamalla oikeaa tietoa eri aloista ja niiden suomista mahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Ammatillisen koulutuksen tärkein tehtävä on jatkossakin huolehtia, että ammattitaito ja osaaminen kehittyvät Suomessa.

 

Kirjoitus on julkaistu myös Turun Sanomissa 11.1.

Kirjoittaja

Jarmo Linkosaari
Taitaja-päällikkö, SkillsFinland ry

Linkosaari Jarmo

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi