Nuoret luomassa arvojensa mukaista tulevaisuutta

07.06.2024

Jälleen yksi lukuvuosi on takanapäin, ja monilla nuorilla on edessä uusi alku. Opiskeluaikana on kartutettu tietoja ja taitoja, ja valmistuvien on nyt viimeistään aika ottaa nämä eväät käyttöön. Jokainen toivottavasti löytää omalta tuntuvan työn ja oman paikkansa yhteiskunnassa. Parasta on, jos työssä pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan unelmiaan.

Nuorten yrittäjyys ja talous NYTin Tulevaisuusraportti kertoo nuorten huolen oman paikan löytymisestä kasvaneen kuuden viimeisen vuoden aikana. Mutta samalla kun rima työelämään on nuorilla nousussa, myös kiinnostus yrittäjyyteen kasvaa. Positiiviset ajatukset yrittäjänä toimimista kohtaan ovat lisääntyneet yläkoululaisten sekä toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa peräti 13 prosenttiyksikköä neljässä vuodessa. Kasvu on suurta. Yritysten yhteiskunnallinen merkitys ymmärretään hyvin, mutta miksi yrittäjyys kiinnostaa niin paljon? 

Uusi Tulevaisuusraportti on vasta julkaistu, mutta mielenkiintoisia asioita yrittäjyyteen liittyen on ollut näkyvissä jo pitkään. Yrittäjyys koetaan aiempaa enemmän oman ilmaisun välineenä. Se nähdään yhä useammin yhtenä keinona toteuttaa itseään ja tienata samalla elantonsa. Tulevaisuusraportissa 82 % nuorista vastasi haluavansa tehdä työtä, joka on omien arvojen mukaista. Kun juttelen nuorten kanssa yrittäjyydestä, se todella koetaan tavaksi toteuttaa omia arvoja. Arvoja eletään todeksi joko liikeidean ja yritystoiminnan käytänteiden kautta, tai yrittäjyys mahdollistaa nuorelle arvojen mukaisen elämän muulla tavoin. Tulevaisuusraportissa tärkeiksi työelämäarvoiksi nousevat mm. työajan kohtuullisuus ja joustavuus, ja työympäristössä arvostetaan turvallisuutta, viihtyisyyttä sekä mukavia ihmisiä. Kiinnostavat työtehtävät ja oman osaamisen hyödyntäminen ovat myös kärkiasioita nuorille. Nämä ovat myös asioita, joihin yrittäjänä voi usein vaikuttaa.

Yhteiskuntaan vaikuttaminen oman yrityksen kautta koetaan myös houkuttelevana. Nuoria sekä pitkäaikaistyöttömiä halutaan työllistää, ja ekologista kriisiä ratkotaan nuorten liikeideoissa niin pienin kuin suuremminkin teoin. Liikeideoissa on usein mukana kierrätys- ja ylijäämämateriaalien käyttö, ja hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen koetaan luontevaksi. Vastuuta siis kannetaan niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin. Kokemus vaikuttamisesta on tärkeää. Nuori yrittäjä kertoi minulle kokevansa, että hänen mielipiteensä otetaan yhteiskunnassa vakavammin, kun on itse jo saanut jotain aikaan. Nuoren kokemus osallisuudesta on myös Tulevaisuusraportin mukaan tärkeää, ja sillä on suora yhteys yrittäjyysorientaatioon: Jos nuori kokee erittäin hyvää osallisuuden tunnetta, kiinnostus yrittäjäksi lähtemiseen melkein tuplaantuu verrattuna heihin, jotka kokevat heikkoa osallisuutta.

Vaikka kestävän kehityksen edistäminen on arvoissa Tulevaisuusraportin mukaan hienoisessa laskussa, silti vastuullisuus näkyy nuorten liikeideoissa laajasti. Sukupolvi, joka on kasvanut ekologisessa ja taloudellisessa epävarmuudessa, haluaa kantaa vastuuta ja auttaa. Erästä Vuosi yrittäjänä -alumnia lainatakseni, ”jos ihminen työllään kokee auttavansa muita, se tekee onnellisemmaksi”. Aika mukava lopputulos, eikö?  

Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry:n Vuosi yrittäjänä -projektipäällikkö Noora Bergroth työn ulkopuolella: olen onnellisimmillani, kun saan viettää aikani läheisten ihmisten, liikunnan, hyvän musiikin sekä uuden näkemisen ja kokemisen äärellä.” 

Kirjoittaja

Noora Bergroth
Vuosi yrittäjänä -projektipäällikkö, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry

Bergroth Noora