Noin seitsemän teesiä paremmasta sääntelystä

16.11.2015

1. Tärkeämpää kuin sääntelyn vähentäminen on sääntelyn parantaminen, jolloin estämisen ja byrokratian sijaan sekä vahvistetaan koulutuksen järjestäjien motivaatiota että huolehditaan resurssien käytön optimoinnista luomalla selkeät toimintakehikot ja niiden vahvat toimijat.

2. Koulutuksen järjestämismallin pitää tukea kevyttä hallintoa, ketterää toimintaa, omistajien edustajien maksimaalista sitoutumista sekä työ- ja elinkeinoelämän osallistamista: yleishyödyllinen osakeyhtiö + koulutusmyyntiyhtiö/osakkuus sellaisessa.

3. Tulosrahoitusmalli ohjaa kriteereillään, jotka yhdessä auditoidun laadunhallintajärjestelmän kanssa varmistavat koulutuksen laadun. Koulutuksen järjestäjän strategia ja tulosneuvottelut OKM:n ja koulutuksen järjestäjän kesken varmistavat valtakunnalliset erityistehtävät ja koulutuksen järjestäjän strategiset painotukset.

4. Työehtosopimukset tunnistavat opettajat asiantuntijoina, joiden rooleissa opetus, opiskelijan ohjaus ja kehittäminen muodostavat motivoivan kokonaisuuden ja työn aika-avaruus on riittävän laaja.

5. Sääntelystä vapautettu koulutusvienti tuo rahaa, sparraa laatua ja vahvistaa kansainvälistymistä.

6. Sääntelyä tarkastellaan koko koulutusjärjestelmän laajuudessa, että lomittumiset ja siirtymiset toimisivat opiskelijan ehdoilla.

7. Tehdään koulutuksen digitalisaation käyttöympäristöt opiskelijoiden ehdoilla ja arki-digitalisaatio tunnistaen ja tunnustaen; karsitaan ”kaksoiskirjanpito” hallinnon digitalisoinnista.

Kirjoittaja

Vesa Saarikoski
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian johtaja, Amke ry:n hallituksen jäsen

Saarikoski Vesa