Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Näemmeko robotisaation ja digitalisaation mahdollisuutena?

30.09.2016

Robotisaatio ja digitalisaatio mullistavat työammatteja, mutta olemmeko me koulutuksen järjestäjinä valmiina tuottamaan uudenlaista osaamista?

Elämme tänä päivänä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa osaamistarpeet muuttuvat, kasvavat ja moninaistuvat. Tutkimuksen mukaan kolmasosa nykyammateista korvautuu seuraavan 20 vuoden aikana tekoälyllä ja roboteilla, loput muuttuvat ja syntyy uusia ammatteja. Digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly ovat tulevaisuuden megatrendejä, jotka räjäyttävät tuottavuuden. Kaikissa ammateissa tarvitaan tänä päivänä digitaalisia tietoja ja taitoja. Uskallammeko olla digitalisaatiossa ja robotisaatiossa edelläkävijöitä, vaan jämähdämmekö puolustamaan vanhoja toimintamalleja sekä HERBARTILAISTA kouluperinnettä?

Näkisin ammatillisen koulutuksen olevan isossa roolissa tukemassa yrityksiä digitalisaation ja robotisaation kehityksen valtatiellä. Monesti teknologian jalkautumisen esteenä on osaavien työntekijöiden vähyys. Tulevaisuuden tarpeisiin osaavien työntekijöiden tuottaminen ja vanhojen työntekijöiden osaamisen päivittäminen ovat ammatilliselle koulutukselle iso haaste, mutta samanaikaisesti valtava mahdollisuus.

Perinteistä on vaikea päästä irti, mutta miksi? Vielä tänä päivänä näkee sitä, että opettaja opettaa esim. teknistä piirtämistä kirjojen avulla, kun saman voisi tehdä 3D-ohjelmistolla oppien samanaikaisesti ohjelmiston käytön. Edellisen lisäksi meidän pitäisi tarjota opiskelijalle digitaalinen oppimisympäristö, jossa mahdollistetaan ja tuetaan yksilöllistä etenemistä. Kohtaavatko oppilaitoksen menetelmät ja prosessit asiakkaiden tarpeita? Olemmeko oppilaitoksena jäänet online-maailmaan irralliseksi offline-sarakkeeksi?

Koulutuksen järjestäjältä tämä vaati selkeää strategista linjausta siitä, että lähdetään määrätietoisesti kehittämään digitalisaation ja robotisaation osaamista. Teknologinen kehitys digitalisaation ja robotisaation osalta vaati koulutuksen järjestäjältä kokonaisvaltaista uudistumista niin oppimisympäristöjen kuin henkilöstön osaamisen osalta. Teknologien kehitys on tänä päivänä hyvin nopeaa, joka vaatii työntekijöiden tietojen ja taitojen jatkuvaa päivittämistä.

Teknologian hyödyntäminen edellyttää meiltä tahtotilaa ja vahvaa muutosjohtajuutta. Uuden teknologian muuttuminen todeksi vaatii selkeää päämäärää sekä kaikkien sitoutumista strategisiin linjauksiin. Teknologinen kehitys digitalisaation ja robotisaation osalta on mahdollisuus mukana oleville, mutta uhka pois jääville.

SAMIedussa olemme strategiassa linjanneet, että kehitämme vahvasti digitalisaation ja robotisaation osaamista. Oppimisympäristöjen kehittämisessä puhumme pedagogisesta layoutista. Siinä opiskelija ja opettaja ovat oppituntien sijaan hyvin organisoitujen learning by doing kontekstien päärooliittajat. Kannustan jokaista rohkeasti astumaan digitalisaation ja robotisaation valtatielle. 

Kirjoittaja

Sami Pekonen
apulaisrehtori, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Pekonen Sami

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi