Mukana muutoksessa

10.05.2016

Ammatillinen koulutus on ehkä lähihistoriansa suurimman muutoksen edessä. Ammatillisen koulutuksen reformi, rahoituksen pysyvä vähentyminen, vetovoiman hiipuminen, digitalisaatio ja työelämän murros haastavat koulutuksen järjestäjän rakenteet ja toimintatavan. 

Helppo olisi tehdä itsestään ja ammatillisesta koulutuksesta uhri ja jäädä ruikuttamaan tilannetta. Olemme kuitenkin Keudassa valinneet tekemisen tien, otamme haasteet tosissaan ja tartumme niihin kaksin käsin. 

Tarvitaan uudenlaisia pedagogiikkaa, palveluja ja innovatiivista toimintatapaa. Uusi strategiamme on rakennettu siten, että sen keskiössä ovat opiskelijat, työelämä ja henkilöstö. Toiminnan keskeisenä tavoitteena tulee olemaan asiakaskokemuksen parantaminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi opiskelijoiden kohdalla nopeaa valmistumista ja työllistymistä. Siirrymme myös yhä enemmän oppilaitoskeskeisestä toteutuksesta opiskelijakeskeiseen toteutukseen. Uuden strategiamme mukaisesti lupaamme, että Keudassa voi rakentaa oman polun ammattiin. Elinkeino- ja ammattirakenteiden murroksen myötä erityisesti lisä-, täydennys- ja uudelleenkoulutuksen tarve kasvaa. 

Markkinoille tulevat uudet toimijat asettavat haasteita ammatillisille oppilaitoksille ja niiden roolille ammattitaidon kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Erään henkilöstöpalveluyrityksen tarjoamassa kolmen päivän pikakoulutuksessa valmistuu tähtitarjoilijaksi. Perustellusti voi joku kysyä, miksi opiskella kolme vuotta laaja-alaista perustutkintoa, jos ammattiin voi valmistua ja työllistyä tällä pikakoulutuksella. Tämä on sellainen hiljainen signaali, joka koko koulutuskentän tulee ottaa tosissaan. 

Kirjoittaja

Hannu Laurila
Kuntayhtymän johtaja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Laurila Hannu