Miten asiakaslähtöisyys näkyy arjessa?

12.06.2018


REDU on ottanut useita kehittämisaskeleita opiskelijoiden henkilökohtaisen tutkintopolun eri vaiheisiin. Uusia suunnitelmia on kevään aikana esitelty ja niistä on keskusteltu huoltajien ja opiskelijoiden kanssa heille järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa. REDUssa on ilolla seurattu, miten kiinnostuneita kotiväki on ollut uudistuksista. Keskustelu on avannut opiskelijan monipuolisia oppimismahdollisuuksia niin opiskelijalle, kuin kotiväellekin.

REDUun valittu opiskelija aloittaa koulutuksen uusilla aloitusvalmennusten jaksoilla, jotka toistuvat kerran kuukaudessa. Aloitusvalmennus toimii perehdytyksen tyyppisesti ja aloitusvalmennuksen yhteydessä aloitetaan opiskelijan kanssa koulutuksen henkilökohtaistaminen. Opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman päivittämistä tuetaan REDUssa uusin asiakaslähtöisin keinoin.

Elokuusta alkaen opiskelijoille tarjotaan opinto-ohjaajien toimesta henkilökohtaisia ajanvarauspalveluja, teemoitettuja HOKS-toreja sekä uravalmennuksia ja –ohjauksia. Uraohjauksissa REDU tekee yhteistyötä mm. Ohjaamon kanssa ja näin varmistetaan opiskelijan laaja-alainen tuki hänen omien urasuunnitelmien ja tutkintopolkujen mukaisesti.

Oppimisympäristöistä erityisesti koulutus- ja oppisopimusten hyödyntäminen kiinnostaa opiskelijoita ja heidän huoltajiaan. Kesätöiden hyödyntäminen osaksi tutkintoa onkin lähtenyt REDUssa vauhdikkaasti liikkeelle ja mm. oppisopimusten määrän merkittävä lisääntyminen on jopa ruuhkauttanut valmistelua. Oppisopimukset nähdään yhteisesti tulevan työllistymisen edistäjänä. Työnantajalla ja opiskelijalla on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja työpaikan työtehtäviin koulutus- ja oppisopimuksen aikana.

REDUssa tehdään koulutusrakenteeseen uudistuksia siten, että opiskelijoiden joustavat ja yksilölliset koulutuspolut mahdollistuvat. Todistuksen antopäivät ja REDUn vuosisuunnitelma rytmittävät osaltaan opiskelijan joustavaa koulutuksen sisällöllistä ja aikataulullista suunnittelua ja toteutumista. Opiskelija hankkii vain häneltä puuttuvaa osaamista ja osoittaa osaamisen käytännön työtehtävissä näyttöjen yhteydessä.

Kevään keskustelutilaisuuksissa käytiin keskustelua myös opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja osallistumisesta oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Myönteistä keskustelua käytiin siitä, miten opiskelijat kokevat tehdyn kyselyn mukaan ammatillisen koulutuksen tärkeäksi ja merkitykselliseksi itselleen; erityisesti joukkoon kuuluminen nousi esille. Tätä yhteisöllisyyttä edistetään myös kansallisella OKM:n ja Kirkkohallituksen Kampus rauhaa –hankkeella. Hankkeessa esille nousseen opiskelijoiden toiveen sekä kouluterveyskyselystä saadun palautteen johdosta REDUssa kokeiltiin aamupalan tarjoamista opiskelijoille huhtikuun ajan. Kokeilun tulokset olivat hyvät ja osoittivat tarpeen pohtia aamupalajärjestelyn vakinaistamista jossain muodossa.

Keskustelutilaisuuksissa nousi esille myös se, että huoltajien lisäksi opiskelijoiden tukiverkostossa toimii mittava asiantuntijajoukko, joka on valmiina huolehtimaan ja ohjaamaan opiskelijaa eri elämäntilanteissa ja haasteissa. Opiskelijoiden osallisuutta tuetaan REDUssa opiskelijakunnan, opiskelijaraatien ja tutor-opiskelijoiden toiminnalla. 

Kirjoittaja

Taisto Arkko
rehtori, Lapin Koulutuskeskus REDU

Arkko Taisto

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi