Miten ammatillisten koulutusta tulee kehittää seuraavalla hallituskaudella?

11.04.2023


Eduskuntavaalit 2023 ovat nyt takana päin. Yksi seuraavan hallituksen kohtalonkysymyksistä on, miten ammatillista koulutusta kehitetään seuraavalla hallituskaudella. Tässä muutamia ideoita:

1. Koulutuksen laadun parantaminen: Ammatillisen koulutuksen tulee olla laadukasta ja vastata työelämän tarpeisiin. Koulutuksen sisältöjä tulisi päivittää säännöllisesti, jotta ne vastaavat nykypäivän osaamisvaatimuksia. Koulutuksen opetussuunnitelmat ja opettajien koulutus tulee myös uudistaa vastaamaan paremmin työelämän tarpeita.

2. Opiskelijoiden ohjauksen vahvistaminen: Opiskelijoiden ohjausta tulee kehittää ja tehostaa. Opiskelijoiden tulisi saada riittävästi tietoa eri koulutusvaihtoehdoista ja uramahdollisuuksista. Myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee tukea paremmalla ohjauksella ja seurannalla.

3. Yhteistyön tiivistäminen: Ikäluokkien pieneminen sekä julkisen talouden tilanne haastaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä etsimään uusia kumppaneita koulutuksen järjestämiseksi sekä yhteistoiminnan kehittämiseksi. Muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien lisäksi kumppaneita voi löytyä muista koulutusmuodoista tai työelämästä. 

4. Joustavampien opintopolkujen tarjoaminen: Ammatillisen koulutuksen tulee tarjota joustavampia opintopolkujen mahdollisuuksia, jotta opiskelijat voivat valita itselleen sopivimman opiskelumuodon ja -ajan. Esimerkiksi aikuisopiskelijoille tarjottavien opintopolkujen tulee olla joustavampia, jotta he voivat yhdistää opiskelun ja työelämän paremmin.

5. Digitalisaation hyödyntäminen: Digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöä tulee lisätä ammatillisessa koulutuksessa. Digitaalisuus mahdollistaa joustavammat opiskelumuodot, kuten etäopiskelun ja verkko-opiskelun. Myös digitaaliset oppimateriaalit tulee kehittää vastaamaan nykypäivän tarpeita.

6. Työelämän ja koulutuksen yhteistyön tiivistäminen: Koulutuksen ja työelämän yhteistyötä tulee kehittää edelleen. Työelämän tarpeiden huomioiminen koulutuksen suunnittelussa ja opetuksessa on tärkeää, jotta koulutus vastaa paremmin työelämän vaatimuksia. Myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista tulee kehittää ja tukea entistä paremmin.

Luitko loppuun asti? Hyvä.

Kuudesta ehdotuksesta vain yksi on minun kirjoittama, muut ovat tekoälysovelluksen ChatGPT:n luomaa tekstiä. Keksitkö, mikä on minun kynästäni?

Tästä päästäänkin blogitekstini varsinaiseen pointtiin: maailma on monimutkaistunut valtavasti. Elämme yhä enemmän omassa somekuplassamme ja esimerkiksi valeuutisen tunnistaminen on erittäin vaikeaa. Nykyajan, ei ainoastaan tulevaisuuden, ammattiosaajien tulee osata olla kriittisiä lukemaansa tai näkemäänsä kohtaan. Pelkillä kädentaidoilla ei pärjää. Kansallinen turvallisuutemme riippuu niistä. 

Oppimistulosten laskusta tulee siis aidosti olla huolissaan ja nuorten tai aikuisten puuttuvista perustaidoista erityisesti. 1990-luvun MS/DOS -koulutuspoliittiset ratkaisut eivät kuitenkaan voi olla työkalupakissa silloin, kun ratkaisemme vuoden 2023 haasteita. Ammatillisen koulutuksen tulee kehittyä ajassa eteenpäin, ei taaksepäin.

Kirjoittaja

Jussi-Pekka Rode
elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivistystyönantajat

Rode Jussi-Pekka