Mitä on ammattisivistys?

08.04.2019


Osallistuin Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran Ottu ry:n vuosikokouksen yhteydessä pidettyyn seminaaripaneeliin, jonka teemana oli Sivistys ammatillisen koulutuksen haasteena: kansalaiseksi kasvattaminen.

Meiltä panelisteilta kysyttiin, mitä on ammattisivistys. Usein ammatillisen koulutuksen sivistystehtävää tarkastellaan yhteisten tutkinnon osien kautta. Verrataan, kuinka paljon opintoja on esimerkiksi lukiokoulutukseen nähden. Sivistys nähdään yksiulotteisesti yleissivistävien opintojen kautta: ”Lukio luo pohjaa sivistykselle, jonka sitten korkeakoulutus täydentää”. Akateemisessa sivistysajattelussa ensin kasvatetaan sivistystä ja sitten hyödynnetään sitä esimerkiksi ammatillisesti. 

Mielestäni ammattisivistys lähtee tavoittelemaan sivistystä toisesta lähtökohdasta kuin akateeminen sivistyskäsitys. Ammattisivistyksessä taitojen, toiminnan ja asenteiden omaksumiseen sidotaan sivistyksellinen ulottuvuus. 

Eurooppalaisen ammattisivistyksen juuret ovat syvällä historiassa, keskiaikaisessa ammattikuntalaitoksessa. Tälle sivistysihanteelle tarjoaa hyvän ”aikakoneen” Mestarikiltaneuvosto ry:n modernisoimat ”Mestarin eettisten ohjeet”:

Mestarina lupaan
•    kunnioittaa mestari- ja kisälliperinteitä
•    tehdä osuuteni mestareiden arvostuksen ylläpitämiseksi,
•    kehittää jatkuvasti omaa ammattitaitoani,
•    arvostaa myös muiden ammattien osaajia,
•    säilyttää luottamukselliset suhteet asiakkaaseen,
•    antaa asiakkaalle vain laadukkaita töitä tai palveluja,
•    hinnoitella työ ja palvelut kohtuullisesti,
•    ottaa huomioon työn tekemisessä sekä raaka- ja tarveaineiden käyttämisessä ympäristön asettamat vaatimukset,
•    huolehtia omalta osaltani ammattitaidon siirtymisestä seuraaville sukupolville,
•    noudattaa maan lakeja ja asetuksia sekä muutoin hyviä tapoja.

Näihin ohjeisiin sisältyy vahvasti nykyinenkin ammattisivistysajattelumme, kuten jatkuva oppiminen, ammattiylpeys, toisten arvostaminen, kestäväkehitys tai halu siirtää osaamistaan uusille sukupolville. On hienoa, kun pitkälle tulevaisuuteen kurkottavassa reformissa olemme uskaltaneet kääntää päämme myös menneeseen. Meidän kannattaa olla ylpeitä ammattisivistystehtävästämme.

Kirjoittaja

Veli-Matti Lamppu
Toimitusjohtaja, AMKE ry / AMKE Oy

Lamppu Veli-Matti