Meillä on erityinen tehtävä

17.12.2019


Asiakas on ykkönen ja oppilaitoksessa ykkösasiakas on opiskelija. Tämä on meille ammatillisen koulutuksen kentällä työskenteleville kristallinkirkas asia. Siinä rinnalla emme ehkä niinkään usein muista korostaa sitä, että tärkein voimavara asiakkaan palvelemisessa on henkilöstö: ne meidän huippuosaajat, jotka omalla motivoituneella osaamisellaan toteuttavat yhteiskunnan meille antamaa tärkeää tehtävää.

Tätä tarinaa aloitettiin Luovissa viime keväänä kertomaan Meillä on erityinen tehtävä -kampanjalla. Luovilaiset ilmiantoivat omia työkavereitaan merkityksellisen työn tekemisestä. Ehdotuksia kertyi yli 70 ja niissä toistuivat luonnehdinnat huipputyyppi, moniosaaja, kehittäjä, innostaja, auttavainen ja ilopilleri. Ehdotuksista poimittiin viisi eri työtehtävän edustajaa Luovi-agenteiksi, joiden tarinoita on nyt kerrottu sanoin ja kuvin. Tarinoita tulee lisää vielä vuoden mittaan. 

Erityinen tehtävä aloitettiin työkaluna mainetutkimuksessa löydettyyn mainetyhjiöön, jonka mukaan työnantajat ja koulutukseen ohjaavat tahot tuntevat meidät kyllä opiskelupaikkana, mutta eivät työpaikkana. Tämä herätteli miettimään, muistammeko kertoa omalle henkilöstöllemme tarpeeksi usein, kuinka merkityksellistä heidän työnsä on, kuinka ylpeitä olemme työskennellessämme juuri ammatillisen koulutuksen monimuotoisella kentällä. Ja toisaalta, hoksaako ja uskaltaako meidän väkemme kertoa työpaikastaan ja työstään oman talon ulkopuolella, niin kuin sallittua ja toivottavaa olisi.  

Vaikka ulospäin Erityinen tehtävä näyttäytyy kampanjan muodossa, on se luovilaisille itselleen elämäntapa. Jokaisen työ on tärkeää ja merkityksellistä, jokaista tarvitaan, kun etsitään ja tehdään yhdessä opiskelijalle omaa väylää kohti työtä ja hyvää elämää.

Erityinen tehtävä

Kirjoittaja

Susanna Kangas
Tieto- ja viestintäjohtaja, Ammattiopisto Luovi

Kangas Susanna