Kulttuurin johtamisella tavoitteisiin

16.09.2020


Kuluva vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen, energiaa on vienyt koronaepidemia ja siitä selviytyminen. Itse olen kuitenkin saanut olla käynnistämässä jotain uutta, kun oman organisaation toimintaa laajennetaan vahvemmin henkilöstöpalveluiden suuntaan. Katse kohdistuukin kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, joita uuden toiminnan kautta on näkyvissä. Yhdistämällä henkilöstöpalvelut, mukaan lukien henkilöstövuokraus, koulutustoimintaan, voimme entistä paremmin palvella työelämää ja auttaa myös paremmin kohtaanto-ongelmien paikkaamisessa. Haluamme koulutuksenjärjestäjänä olla kumppani, joka voi omalla osaamisellaan luoda lisäarvoa yrityksille.

Uutta toimintaa käynnistäessä olen kuitenkin törmännyt useasti mielikuvaan, joka ammatillisesta koulutuksesta liian monella työelämän edustajalla on. Vaikka me itse tiedämme pystyvämme toimimaan joustavasti, työelämälähtöisesti ja ketterästi, ei sama kuva ole välittynyt reformin tuomista muutoksista huolimatta riittävän hyvin oppilaitosten seinien ulkopuolelle. Oppilaitokset nähdään monesti edelleen nimenomaan laitoksina, jotka toimivat jähmeästi. Kun yrityksillä on tarve oppilaitoksen palveluille, se tarve on usein akuutti ja ratkaisujen pitäisi myös löytyä nopeasti. Jos mielikuva meidän toiminnastamme ei anna odottaa nopeaa ratkaisua, jää yhteydenotto monesti tekemättä. Se ei ole kenenkään etu.

Jokaisella yrityksellä on kulttuuri, kuten myös jokaisella oppilaitoksella. Se on joko tietoinen tai tiedostamaton ja se joko auttaa tai estää meitä pääsemästä haluttuihin päämääriin. Kulttuurin pitäisi olla linjassa sen kanssa, millaisina toimijoina haluamme työelämän meidät näkevän. On harmi, jos koulutuksen järjestäjien monipuolinen osaaminen ei syystä tai toisesta tule täysimääräisesti työelämän ja yhteiskunnan hyödyksi. Toimintaa rahoitetaan kuitenkin pitkälti yhteisillä verovaroilla.

Kulttuuria voidaan johtaa ja muuttaa, mutta muutokset tapahtuvat hitaasti. Ulkomaailma asettaa aina tiettyjä reunaehtoja, mutta kulttuuri muodostuu kuitenkin tekojen tai tekemättä jättämisten kautta. Se siis syntyy johtamattakin, mutta toinen asia on, onko se silloin sitä mitä sen halutaan olevan. On siis edelleen kiinnitettävä huomiota siihen, että toimintatapamme myös organisaatioiden sisällä tukee sitä kuvaa, jonka varmasti haluamme kaikki ammatillisesta koulutuksesta välittää. Olemme tärkeä osa yhteiskuntaa ja omalla toiminnallamme varmistamassa sen toimintaedellytyksiä myös tulevaisuudessa. Nimenomaan joustavina ja ketterinä työelämän kumppaneina.

Forssan ammatti-instituutin talous- ja henkilöstöjohtaja, Faktia Oy:n toimitusjohtaja Tanja Paassilta työn ulkopuolella: "Katselen maailmaa uteliaana ja pilke silmäkulmassa sekä nautin erityisesti luonnosta, käsillä tekemisestä ja hyvästä ruuasta."

Kirjoittaja

Tanja Paassilta
elinvoimajohtaja, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä / toimitusjohtaja, Faktia Oy

Paassilta Tanja