Koulutusta, josta hyötyvät samanaikaisesti sekä opiskelijat että työelämä

30.03.2020

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen tavoitteena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Meillä Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa on yhdeksi kehittämiskohteeksi valittu työelämässä oppiminen ja työelämäkumppanuuden lisääminen ja syventäminen.

Valitsimme tähän strategiarahakokeilun osaan kaksi toimialaa, joilla on osaajapulaa, ja joissa meillä on opiskelijoita paljon: kone- ja metalliala sekä sosiaali- ja terveysala. Päätimme opiskelijoiden ja työelämän toiveesta siirtää kaksi opettajaa koko vuodeksi työpaikoille ohjaamaan opiskelijoiden työelämässä oppimista. Kiitos Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle ja Konepaja Ab A. Häggblom Oy:lle tämän kokeilun mahdollistamisesta.

Kun sekä opiskelijat että opettajat fyysisesti työskentelevät työpaikalla, pystyvät opiskelijat turvallisesti ottamaan ensiaskeleitansa työelämää kohti. Opiskelijat oppivat alan työtehtävien lisäksi työntekijänä olemista, ja työelämän pelisääntöjen noudattamista. Opiskelijat pääsevät kokemaan ammattiylpeyttä ja iloa kyetessään samanlaiseen työn laatuun ammattihenkilöiden kanssa. Mikä olisikaan parempi tapa lisätä opiskelijoiden motivaatiota?

Kokeilu on saanut kiitosta niin opiskelijoilta, opettajilta kuin työelämältäkin. Opiskelijat saavat enemmän ohjausaikaa, opettajan ammattitaito ajantasaistuu ja työyksiköt saavat ulkopuolisen silmin toimintaa seuraavilta opettajilta uusia näkökulmia ja ideoita esimerkiksi Lean-ajattelun tuomien mahdollisuuksien kautta. Opettajan päivittäinen läsnäolo tukee työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamista sekä ammattitaitovaatimusten mukaisten työtehtävien löytämistä.

Tuloksena on aito vuoropuhelu, jonka avulla saamme aikaiseksi entistä laadukkaampaa yhteistyötä ammattiopiston ja yritysten välille – myös poikkeusolojen aikana.  

Kirjoittaja

Sirkku Purontaus
rehtori, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Purontaus Sirkku