Koulutus ja työllisyydenhoito – vahva työpari

21.09.2021

Minulta kysyttiin hiljattain, ovatko kaikki erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tulevat työpaikat aina tuettuja työpaikkoja? En usko, että takana oli ajatusta, etteikö työllistyä voisi myös avoimille työmarkkinoille siinä missä muutkin, mutta pieni epäilys kysyjällä silti saattoi olla mielessään. Kiirehdin vastaamaan, että totta kai työllistyä voi minne vaan. Tässä kohtaa ratkaisun keskiöön nousevat sellaiset ydinsanat kuin räätälöinti, muokkaus, joustot – ja sitten se tarvittava tuki. Oli sitten kyse työhön pääsemisestä tai työssä pysymisestä. 

Yksilölliset tukimuodot ovat ammatillisille erityisoppilaitoksille arkea, mutta tulevat työmarkkinat asettavat tässä haastetta koko ammatilliselle koulutukselle. Johdattaisin ajattelun osaamisen kehittämiseen ja sen mahdollisimman monipuolisiin ratkaisuihin. Näin turvaamme, että tulevaisuuden työmarkkinat ovat kaikkien saavutettavissa ja kaikki pääsevät osaksi jatkuvan oppimisen ilosanomaa. 

Minne olemme työllistämässä?

Ns. avustavien tehtävien ennustetaan vähenevän. Ehkä kyseiset tehtävät kaipaavatkin uudenlaista määrittelyä. Mitä ne ovat jatkossa? Pohdinta selkeyttäisi ehkä tilannetta niiden henkilöiden kohdalla, joiden kyvyt ja valmiudet katsotaan niihin riittäviksi ja kaikkien kannalta sopivaksi ratkaisuksi. Tosiasia kuitenkin on, että osana korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmaa pitää kääntää monta kiveä, jotta vammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat voisivat saada yhä enemmän myös korkeakoulutuksen, esimerkiksi ammatillisen koulutuksen väylän kautta. Tähän on myös OECD kiinnittänyt huomiota Suomen osalta.

Meneillään olevat uudistukset vaativat sekä strategisia että pedagogisia ratkaisuja, mutta voiton saattaa viedä keskustelu työotteesta. Oppilaitosten työelämäyhteistyö on tänä päivänä monipuolista, mutta ymmärrän mietiskelyn siitä, mihin asti oppilaitoksen roolin tulee kantaa. Opetuksen suhde ohjaukseen ja valmennukseen on toinen kriittinen kohta. Tätä ei tarvitse arkailla. Tukimuotoja ja palveluja on runsaasti, verkostoista saa lisävoimaa. Toki järjestelmämme on sekava ja pirstaleinen, mutta apua saa ja etsivä löytää. 

Miten olemme työllistämässä ja kenen kanssa?

Toivotankin koko ammatillisen koulutuskentän lämpimästi tervetulleeksi omalla, tärkeällä roolillaan vielä vahvemmin mukaan työllisyydenhoidon kentälle! Te-hallinnon, kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten systemaattisella yhteistyöllä taklaamme muuttuvan työmaailman haasteet. Aidosti monimuotoinen työyhteisö pitää sisällään myös tukea työhönsä tarvitsevat.

Vates-säätiön kehittämispäällikkö Kaija Ray työn ulkopuolella: Haen usein vastapainoa työlleni mökkielämän kaikenlaisen puuhastelun parista, käsillä tekemisestä kokkailuun ja kaikkea siltä väliltä.

Kirjoittaja

Kaija Ray
Kehittämispäällikkö, Vates-säätiö sr.

Ray Kaija