Korkeakoulututkintojen lisääminen ei riitä tavoitteeksi

28.10.2017

Uuden korkeakouluvision tavoitteena on, että puolet nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon. Tavoite ei maata mullista, sillä noin 60 000 nuoren ikäluokille on korkeakouluissa lähes 50 000 aloituspaikkaa. Vision toteutuminen edellyttää, että nykyistä useampi suorittaa tutkintonsa loppuun ennen 35 ikävuottaan.

Määrällistä tavoitetta tärkeämpää onkin koulutuksen sisältöjen uudistaminen.

Ammattien, työvälineiden ja työn tekemisen muotojen uskotaan uudistuvan 2030-luvulle mennessä. Opiskelijoille onkin turha kouluttaa väistyvän maailman taitoja ja tietoja.

Mitä ovat ne taidot ja asenteet, joita kaikkien alojen korkeakoulutetut tulevaisuudessa tarvitsevat?

Uskon, että humanistikin on ymmärrettävä tekoälyn mahdollisuudet ja teknokraatin hallittava eettisen päätöksenteon perusteet. Yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen korostuu korkeakouluissa, koska yhä useampi joutuu luomaan itse itselleen työn.

Toiseksi koulutusta on suunnattava aloille, jotka ovat Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeitä.

Tässä rajoitteena on opiskelupaikkaa hakevien osaaminen. Korkeakoulut kuuluvat samaan ekosysteemiin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukioiden kanssa. Pohja korkeakouluopinnoissa menestymiselle luodaan aiemman koulutuksen aikana.

Vahvaa matemaattista osaamista vaativaa korkeakoulutusta on turha laajentaa, ellei opiskelupaikkaa hakevien matematiikan osaaminen parane.

Korkeakoulut menestyvät, jos ne saavat hyviä opiskelijoita. Opiskelijavalinnoissa on tunnistettava hakijoiden lahjakkuudet. Samoin valinnoissa on tunnistettava, että ammatillinen koulutus ja lukio tuottavat erilaista osaamista. Ammatillinen huippuosaaja selviää tehtävistä, jotka voivat olla laudaturin ylioppilaalle mahdottomia. Ja päinvastoin.

Ammatillisen koulutuksen ja lukion tuottama osaaminen on tietyn ammattialan tai oppiaineen hallintaa laajempaa. Siihen sisältyvät vahvasti 21 vuosisadan perustaidot, joista tärkeimpiä on oppimaan oppiminen. Sen avulla itse kukin meistä selviytyy muuttuvissa tilanteissa.

Kirjoittaja

Petri Lempinen
Toimitusjohtaja AMKE ry

Lempinen Petri

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi