Kestävään hyvinvointiin tarvitaan oikeanlaista ammattiosaamista!

14.12.2018

Suomen ammatillinen koulutus kehittyy maailmassa, joka muuttuu yhä nopeammin. Työelämän osaamisvaatimuksia muokataan uusiksi rakennemuutosten ja uudenlaisen ajattelun myötä, joten muutokselle ja uudistumiselle on tarvetta, samoin selkeästi ilmaistuille muutostyön tavoitteille.

Muistatko ensimmäisen kesätyösi? Muistatko, mitä opit? Onko niitä työvaiheita enää työmarkkinoillamme ja onko vanha työpaikkasi enää jäljellä?

Enligt utredningar från både Finlands Näringsliv EK och Företagarna i Finland är bristen på kvalificerad arbetskraft ett hot mot företagens tillväxtpotential och leder i värsta fall till en avmattning i den ekonomiska tillväxten. Olika tekniska framsteg skapar kontinuerligt nya sätt att arbeta och kommunicera. Även arbetsmarknaden omformas: de nuvarande yrkena förändras, yrken försvinner och nya yrken uppstår hela tiden. Många av de som studerar i dag arbetar i framtiden inom yrkesområden och yrken som ännu inte är definierade. 

Suomessa, samoin kuin monissa muissakin maissa, tehdään paljon nuorten ja työllisen väestön sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien osaamisen kohottamiseksi. Jatkuvalla syötöllä ilmaantuvat uudet haasteet kuten väestönmuutokset, globalisaatio ja digitalisaatio edellyttävät uusia koulutusmuotoja sekä eri toimijoiden lisääntyvää yhteistyötä ja uusia yhteisiä ratkaisuja. Opiskelijat, elinkeinoelämä ja koko yhteiskunta luottavat edelleen ammatillisen koulutuksen laatuun ja vetovoimaan. Ammatillisen koulutuksen on täytettävä nämä odotukset vakaan arvoperustan ja yhteiskunnan tarjoamien edellytysten pohjalta.

Tarve työvoiman uudistumista turvaaviin erilaisiin nopeisiin osaamisratkaisuihin lisääntyy varmasti tulevaisuudessa entisestään. Myös työvoiman tarpeen ja saatavuuden parempaan osumatarkkuuteen sekä työvoiman alueellisen liikkuvuuden piristämiseen liittyvät haasteet lisäävät koulutuksen järjestäjiin kohdistuvia odotuksia. Koulutuksen järjestäjien toimintaa on tänä vuonna leimannut ammatillisen koulutuksen toteutukseen liittyvä toimintakulttuurin kehitys ja muutos. Jokaisen opiskelijan halutaan ammatillisen koulutuksen avulla löytävän omaa osaamista tukeva paikka, mistä ei hyödy vain yksilö itse vaan myös yhteiskunta ja työelämä.

I den aktuella diskussionen inför riksdagsvalet 2019 lyfts olika teman inom yrkesutbildningen fram; bland annat den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet samt förlängningen av läroplikten för att gälla utbildning på andra stadiet. Återstår att se vilka övriga teman som aktualiseras inför valet. 

Det är av mycket viktig betydelse att vi i Finland lyckas ha goda förutsättningar att klara kompensutmaningarna och utveckla vår yrkesutbildning som krävs för att ge individer och arbetsgivare de förutsättningar som krävs för ett hållbart konkurrenskraftigt arbetsliv.

Vahva, tuloslähtöinen ja vetovoimainen ammatillinen koulutus on menestyksen avain hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kaikkien tahojen kannalta.

En riktigt God Jul till er alla!

Kirjoittaja

Max Gripenberg
Direktör, Optima samkommun

Gripenberg Max