Kasvupalvelut - koulutuksen järjestäjien mahdollisuus uudistaa ja uusiutua

11.10.2018

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat monella tapaa uuden edessä. Yksi muutos on tekeillä oleva kasvupalvelu-uudistus, jossa kootaan yhteen valtion tarjoamat yritys- ja työllisyyspalvelut. Uudistuksen ensimmäinen vaihe on käynnistymässä, kun 21 kasvupalvelupilottia aloittaa toimintansa vuoden alussa. 

Kasvupalvelut muuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien asemaa markkinoilla. Kun entisaikaan markkinat usein jaettiin työvoimahallinnon toimesta puitesopimuksilla, niin jatkossa kilpaillaan avoimilla markkinoilla. Suunta on oikea ja seurailee yhteiskunnan yleistä kehitystä. 

Koulutuksen järjestäjillä on tarvittavaa osaamista

Kasvupalveluiden tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen, työttömyyden vähentäminen sekä yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on kolme tehtävää: koulutus- ja osaamistason nostaminen, yritysten kilpailukyvyn ja alueiden elinvoiman vahvistaminen sekä hyvinvoinnin lisääminen. Kasvupalveluiden ja ammatillisen koulutuksen tavoitteet ovat siis vahvasti yhtenevät.

Kasvupalveluiden tavoitteiden näkökulmasta on luontevaa, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja niiden yhtiöt osallistuvat palveluiden tuottamiseen. Koulutuksen järjestäjien ja niiden yhtiöiden kilpailuetu on vahva osaaminen ja pitkä kokemus työyhteisöjen osaamisen kehittämisessä ja työllisyyttä edistävissä toimissa. 

Potentiaaleja kasvupalveluiden tuottajia näyttäisivät tällä hetkellä olevan henkilöstöpalveluyritykset, avoimilla markkinoilla toimivat koulutus- ja konsultointiyritykset, kolmannen sektorin toimijat sekä kilpailulainsäädännön ehdot täyttävät ammatillisen koulutuksen toimijat.

Toimiminen avoimilla markkinoilla haastaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä pohtimaan strategiaansa ja valitsemaan painopisteensä – missä on tarpeellista olla mukana ja mihin toiminta kannattaa keskittää. Kaikkien ei ole tarpeen rynnätä kaikkeen. Koulutuksen järjestäjät ja niiden yhtiöt ovat kuitenkin monimuotoinen osaamispalveluiden tuottajaverkosto, joiden tehtävä on huolehtia työikäisen väestön osaamisen kehittämisestä. Me olemme keskeinen toimija noin 800 miljoonan euron kasvupalvelumarkkinoilla.  

Reilu kilpailu edellyttää avoimuutta ja selkeitä kriteereitä

Tulosperustaisuus kaikessa koulutus- ja osaamispalveluiden tuottamisessa kasvaa. Tämä on tarkoituksenmukaista, mutta edellyttää kasvupalveluiden osalta työvoimahallinnolta läpinäkyvyyttä ja avoimuutta kilpailutuksiin. Hankintaprosessien kriteereissä, laadun varmistamisessa ja vaikuttavuuden seurannassa on vielä parantamisen varaa. 

Kasvupalveluiden pilotointivaiheeseen siirryttäessä on myös aiheellista kysyä, voidaanko taloudellinen vastuu kokeiluista sälyttää pelkästään palveluiden tuottajille. 

Yhteistyössä on voima

Omistajapohjastaan riippuen ammatillisen koulutuksen järjestäjä voi tuottaa kasvupalveluita joko itse tai erillisen yhtiön kautta. Kilpailuneutraliteetin toteutumiseksi oleellista on, ettei julkisia varoja käytetä kilpailuedun tuottamiseen avoimilla markkinoilla. Tämä pätee kaikkiin omistajamuotoihin.

Kuten kaikessa tekemisessä, myös kasvupalveluiden tuottamisessa, yhteistyössä on voima. Niiden koulutuksen järjestäjien ja yhtiöiden, jotka päättävät valita strategiseksi painopisteekseen kasvupalveluiden tuottamisen, on hyödyllistä verkostoitua. Yhdessä voimme vaikuttaa reilun kilpailun toteuttamiseen, tunnistaa vahvuutemme ja arvioida lainsäädännöllisiä haasteita. Jatketaan keskustelua AMKE:n työelämäpalveluverkoston ajankohtaispäivän yhteydessä 20.11.2018.  

Kirjoittaja

Riikka-Maria Yli-Suomu
Oppiva Invest Oy:n hallituksen jäsen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtaja

Yli-Suomu Riikka-Maria