ISS Palveluiden koulutusmalli tukee vahvasti liiketoimintaa

22.01.2016

ISS Palvelut on yksi suurimmista kiinteistöpalvelualan toimijoista Suomessa. Työllistämme noin 11 000 eri alojen ammattilaista, jotka tuottavat asiakkaillemme lupaamamme palvelun asiakkaidemme tiloissa ja asiakkaan läsnäollessa.

Korostamme palvelun erinomaista laatutasoa, jokaisen asiakaskohtaamisen merkitystä sekä sitä, että henkilöstö on tärkein voimavaramme asiakaslupausten lunastamisessa.

Näin ISS tukee henkilöstön osaamista:

Suunnitelmallisella osaamisen kehittämisellä vaikutetaan myönteisesti ISS:n työnantajamielikuvaan sekä koko kiinteistöpalvelualan arvostukseen.

1. Henkilöstömme ammatillisen osaamisen perustana on kolmitahoinen ajattelu, jossa osaamisen kehittämistä ohjaavat yrityksen, asiakkaidemme ja henkilöstömme osaamistarpeet. Kou­lu­tus- ja val­men­nus­oh­jel­mien suun­nit­te­lu poh­jau­tuu tehtävien edel­lyttämiin osaamisvaatimuksiin, asiak­kai­den kans­sa tun­nis­tet­tui­hin ke­hittämis­koh­tei­siin sekä ammattilaisen itsensä tunnistamiin tarpeisiin.

2. Punaisena lankana kulkevat arvomme, visiomme sekä strategiset päämäärämme. Kuuntelemme asiakkaidemme esittämiä tarpeita, toiveita ja vaatimuksia herkällä korvalla, jotta voimme tukea asiakkaitamme heidän omiin päämääriinsä. Samoin kuuntelemme tarkasti henkilöstöämme – heidän tarpeensa ja toiveensa huomioidaan osana kehitystyötä, jolla varmistamme oikean ammatillisen osaamisen liiketoimintamme tarpeisiin.

3. Tärkein pääomamme ja liiketoimintastrategian perusta on tyytyväinen ja sitoutunut henkilöstö. Menestyksekäs, asiakkaan tarpeet täyttävä palvelu edellyttää suunnitelmallista panostusta henkilöstön hyvinvointiin, ammattimaisuuteen ja kykyyn palvella asiakkaitamme.

4. Kiinteistöpalvelualalla täytyy olla laaja-alaista osaamista. Asiakkaiden toimintaympäristöt ovat niin moninaisia. Koulutuksen avaa monelle mielekkään urapolun, joka joustaa työuran eri vaiheissa ja muuttuvissa asiakastilanteissa. Ohjaamme henkilöstöämme vastuullisesti tutkintotavoitteiseen koulutukseen. Ammatilliseen tutkintoon opiskeltaessa tutkinto voi olla toimialamme perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto.

5. Meille työnantajana on tärkeää, että opiskelijallamme on koulutuskokonaisuudesta riittävästi valittavissa osaamisaloja, mikä tukee henkilön työskentelyä asiakkuudessa ja varmistaa oikeanlaisen ammatillisen osaamisen liiketoimintamme tueksi. Koulutamme henkilöstöämme ammattiin pääsääntöisesti oppisopimuskoulutuksella.

Kiinteistöpalvelualan osaamiselle on kysyntää

Osaamisen kehittämisessä yhteistyökumppaninamme on Amiedu. He toteuttavat henkilöstömme ammatillisen koulutuksen pääkaupunkiseudulla ja vastaavat koulutusratkaisujen jalkautumisesta määrittelemässämme oppilaitosverkostossa.

Kiinteistöpalveluala tarvitsee moniosaajia. Amiedu yhdisti rohkeasti kiinteistöhuollon- ja siivouksen osaamisalat tutkintorakennetta mukaillen yhteiseen kiinteistöpalvelualan osaamisalaan. Uudistustyö on konkreettinen esimerkki asiakaslähtöisestä kehitystyöstä ja meille kiinteistöpalvelualan suurimpana työnantajana on tärkeää, että yhteistyöyrityksemme organisaatio omalla toimintatavallaan tukee myös meitä pääsemään omiin päämääriimme omassa asiakaspalvelutehtävässämme.

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme siivous-, kiinteistön ylläpito-, turvallisuus- ja ruokailupalveluita yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme laadullista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2014 liikevaihtomme oli 517 miljoonaa euroa. Henkilökuntaa on noin 11 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 75 maassa. www.issworld.com

Kirjoittaja

Elli Velling
Koulutuspäällikkö, ISS Palvelut

Velling Elli