International Abilympics –kilpailut – milloin olisi Suomen vuoro?

06.04.2023

Ranskan Metzissä 22.–25.3. järjestetyt kymmenennet Abilympics-kilpailut olivat mahtava menestys suomalaisille. Ammatillisista erityisoppilaitoksista koottu 13 nuoren joukkue saavutti viisi mitalia. Hyvissä ajoin ennen joulua aloitettu yhteinen valmentautumisprosessi onnistui erinomaisesti. Opiskelijat ja heidän valmentajansa muodostivat toimivan tiimin, jota joukkueenjohtajat ja Skills Finlandin työntekijät hyvin tukivat

Abilympics-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1981 alkaen noin neljän vuoden välein. Tällä kertaa mukana oli lähes 400 kilpailijaa 26 eri maasta Australiasta Ecuadoriin ja Koreasta Keniaan. Kilpailulajeja oli 40. Kilpailu on suunnattu vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville. Ikärajoja ei ole, kilpailun globaali tarkoitus on osoittaa inkluusion hengessä vammaisten osaamista työmarkkinoilla. 

Kilpailujen rakenne on lähellä Euro- ja WorldSkills -kisoja. Suomen joukkue koostui opiskelijoista, monista muista maista mukana oli järjestöjen tai valtiollisten toimijoiden ammatissa jo pitkäänkin toimineita osallistujia. Suomen menestys kertookin paljon suomalaisen ammatillisen koulutuksen vahvuudesta. Suomen valmentajat toimivat myös tuomareina omissa lajeissaan.

Mukana Ranskassa oli myös vankka edustus suurimpien ammatillisten erityisoppilaitoksien johdosta. Abilympics on tärkeä osa AMEO-verkoston oppilaitoksien kansainvälisyys- ja kilpailutoimintaa. Opiskelijat kasvavat matkan aikana monta senttiä, osallistuvalla opetushenkilöstöllä on prosessin jälkeen paljon uutta näkemystä, kokemusta ja intoa oman alansa kehittämiseen.

Entäs jos mekin?

Abilympicsin takana on Japaniin rekisteröity International Abilympics Federation (IAF). Sen hallitus myöntää hakemuksesta kilpailuluvan aina seuraavalle halukkaalle maalle. Seuraavien kilpailujen ajankohdaksi on määritelty 2027, mutta paikkaa ei vielä ole lyöty lukkoon. Suomi on myös alustavasti Skills Finlandin kautta ilmaissut kiinnostuksensa kisojen järjestämiseen.

Suomi on osallistunut kilpailuihin vuodesta 2007, ja osaamistamme ja puolueettomuuttamme arvostetaan. Suomi nähdään myös vahvana eurooppalaisena toimijana, joka voisi kannustaa suhteillaan mukaan lisää eurooppalaisia maita ja järjestöjä. Euroopan unionin vammaispolitiikka sekä inkluusioon perustuva koulutuspolitiikka ovat varsin hyvin linjassa IAFn tarkoitusperien kanssa.

Skills Finlandin näkökulmasta Abilympics on luonteva osa sen hallitsemaa ammattitaitokilpailujen pakettia – ja ainoa kansainvälinen erityistä tukea tarvitseville suunnattu. Skills Finland olisi myös kiinnostunut mahdollisuudesta järjestää kilpailut Suomessa. AMEO-verkosto puolestaan on valmis keskustelemaan kotikisojen järjestämisestä. Polku mahdollisiin kilpailuihin edellyttää kuitenkin neuvotteluja moneen suuntaan ja myös ennakoivia toimia.

Ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on yhteiskunnallisena tehtävänään lisätä erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevuutta yhteiskunnassa. Oppilaitokset pyrkivät toimillaan vaikuttamaan vaativaa erityistä tukea tarvitsevien asemaan niin opiskelijoina, työntekijöinä kuin kansalaisinakin. Kisat Suomessa olisivat erinomainen mahdollisuus tehdä tätä työtä näkyväksi. 

Polkuna kohti kansainvälisiä erityisen tuen kilpailuja voitaisiin ajatelle esimerkiksi eurooppalaista kutsuvieraskäytäntöä osaksi TaitajaPLUS-kilpailuja. Abilympicsin hengessä voisi myös pohtia eri vammaisjärjestöjen mahdollista roolia kilpailuissa. Hankerahoituksella voitaisiin mahdollisesti kokeilla Euroopan tason kilpailuja. Eri ministeriöiden mukaan tulo olisi myös tärkeää. Abilympics yhdistää ammatillisen koulutuksen, kuntoutuksen ja inklusiivisen työllistymisen teemoja.


Kiipulan ammattiopiston kehitysjohtaja ja International Abilympics Federationin hallituksen (EXCO) jäsen Petteri Ora työn ulkopuolella: liikun suksilla, pyörällä tai ihan lenkkareilla, luen romskuja sohvalla lojuen ja käyn kaiken maailman konserteissa.


Kuva: SkillsFinland

Kirjoittaja

Petteri Ora
kehitysjohtaja, Kiipulan ammattiopisto

Ora Petteri