Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Yhteystiedot

Innostava oppimispolku ammattioppilaitoksesta työelämään

18.10.2016

Ammatillinen koulutus ansaitsee profiilin noston. Ammatillinen koulutus on erinomainen vaihtoehto nuorelle. Se tarjoaa oppimispolun työelämään tai jatkokoulutukseen muiden koulutuspolkujen rinnalla. Työelämä tarvitsee ammattiosaajia - tehdään ammatillisen koulutuksen vaihtoehdot ja mahdollisuudet näkyväksi ja nuoria houkuttavaksi.

Ammatillinen koulutus on tuotava näkyväksi nuorille ja heidän vanhemmilleen. On avattava ovet oppilaitoksiin ja yrityksiin sekä näytettävä minkälaisia ovat työtehtävät tämän päivän teknologiayrityksissä ja minkälaisia ovat vaihtoehtoiset oppimispolut näihin tehtäviin. Teknologiayrityksissä tarvitaan monipuolista teknologiaosaamista sekä vuorovaikutustaitoja, yhdessä tekemistä, muutoksessa elämistä ja luovuutta!

Työelämään tarvitaan osaajia, jotka ovat valmiita haastamaan itsensä ja toisensa selviytymään tilanteista joista ei vielä eilen tiedetty mitään. Esimerkiksi meriteollisuus ja autoteollisuus tarjoavat satoja uusia mahdollisuuksia ammatillisista opinnoista ja korkeakouluopinnoista valmistuneille.

Muutoksessa eläminen on tätä päivää. Ammatillisen koulutuksen on joustettava ja opetuksen sisältöjen on taivuttava työelämän tarpeisiin. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon osia hyvin erilaisia polkuja ja oppimismenetelmiä käyttäen. Tärkeintä on löytää opiskelijalle innostava tapa opiskella ja oppia. Koulutus on asiakaspalvelua ja sen on vastattava kysyntään. Nuoret ovat osaavia ja heillä on vahva tahto kehittyä, mutta eivät he halua vuosien opiskeluputkea, joka ei johda työelämään.

Mitä on siis tehtävä?
On kerrottava ja näytettävä mitä teknologiateollisuuden tarjoamat työtehtävät ovat todellisuudessa. Päästetään kertojiksi nuoret ammattiosaajat, jotka ovat olleet työelämässä pari vuotta. Heidän tarinansa ovat tärkeitä peruskoulun oppilaille ja näitä tarinoita kuunnellaan!

On tarjottava käytännönläheisiä ja työelämän tarpeita vastaavia joustavia oppimismahdollisuuksia, jotka koulutuksenjärjestäjät ja yritykset luovat tiiviissä yhteistyössä.

Teknologiateollisuuden yritykset työllistävät vuosittain lähes 30 000 uutta osaajaa. Heistä puolella on korkeakoulututkinto ja puolella on ammatillinen tutkinto. Nuoret ovat kiinnostuneita hyödyntämään uusia teknologioita kuten robotisaatio ja digitalisaatio. Nuoret osaavat ja tuntevat myös pelimaailman mahdollisuudet ja niitä tuleekin soveltaa myös yrityksissä. Teknologiayrityksissä nuoret osaajat pääsevät vaikuttamaan siihen millaisessa maailmassa elämme.

Kokeilut kannattavat
Tällä viikolla Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt 2016 -kilpailun palkitut osoittivat, että paljon voidaan tehdä, kun löytyy yhteinen tahtotila. Palkituissa oli paljon innostavia esimerkkejä monipuolisesta työelämäyhteistyöstä ja joustavista opintopoluista. 

Tärkeintä on löytää innostus ja halu luoda uutta yhdessä; opiskelijat, opettajat ja työelämä. Käytännön työelämä lisää opiskelijoiden omaa osaamista ja työelämävastaavuutta. Erilaisten opintopolkujen avulla innostavat opettajat ja työelämän oppimisympäristöt herättävät nuoret kehittämään omia vahvuuksiaan. Tarjotaan opiskelijoille eritasoisia tehtäviä ja annetaan henkilökohtaista vastuuta. Itsetunto vahvistuu ja onnistuminen lisää rohkeutta kokeilla ja kehittyä lisää. Nuoret saavat mahdollisuuden kehittyä ammattilaisiksi itselle parhaalla mahdollisella tavalla.

Ammatillinen koulutus ja osaaminen näkyväksi 29.11.
Valtakunnallinen TeknologiaTiistai 29.11.2016 avaa ammatillisen osaamisen näkyväksi. Eri puolilla Suomea ammattioppilaitokset ja alueen teknologiayritykset avaavat ovensa peruskoulun oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Tapahtumapäivässä on mukana 35 ammattioppilaitosta, joissa annetaan kone-ja tuotantotekniikan koulutusta.
Lisää TeknologiaTiistaista Teknologiateollisuus ry:n sivuilla

 

Kirjoittaja

Anne Ahkola-Lehtinen
asiantuntija, Teknologiateollisuus ry

Ahkola-Lehtinen Anne

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi