Ilmastovastuu on osa ammattiosaamista

20.12.2019


AMKE julkaisi marraskuussa Ammattiosaamisen barometrin, jossa selvitimme ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon näkemyksiä koulutuksen näkymistä tällä hallituskaudella. Kysyimme myös ilmastonmuutoksen vaikutuksista ammatilliseen koulutukseen vuosina 2019-2023. 

Yli puolet vastaajista kokee, ettei ilmastonmuutoksella ole vaikutusta ammatilliseen koulutukseen. Tämä tulos on heikko ja meillä on paljon työtä kestävän kehityksen ja ilmastovastuun huomioimisessa osana ammattiosaamista. Tein pienen empiirisen selvityksen siitä, mitä ja mistä näkökulmista ammatillisessa koulutuksessa ilmastovastuullista toimintaa on esimerkiksi toteutettu.

Johdon asenteilla ja toimintakulttuurilla on ratkaiseva merkitys. Tärkeää on, että vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassa ja sen koetaan olevan kaikkien asia; toiminta ”arkipäiväistyy”. Keudassa on esimerkiksi pienennettyä ruokahävikkiä oleellisesti poistamalla tarjottimet linjastosta sekä ohjaamalla opiskelijoita sopivaan annoskokoon.

Ammattiosaamisessa kestävä kehitys näkyy jo monin tavoin. Toiminnallisuus, innostavuus sekä innovatiivisuus pedagogiikassa on tärkeää.  Hieno esimerkki on Stadin ammattiopiston Nuori yrittäjyys -toiminta, jossa kestävä kehitys on otettu teemaksi. Tämän vuoden parhaan yrityksen ”Tihkunan” ideana on tehdä sadetakkeja käytetyistä sateenvarjoista. 

Ilmastovastuukysymykset voivat sisältyä läpäisevänä teemana kaikkiin tutkintojen perusteiden osaamistavoitteisiin, mutta ne voivat olla lisäksi myös omina itsenäisiä kokonaisuuksinaan. Useat koulutuksen järjestäjät tekevät yhteistyössä kestävän kehityksen digitaalisia oppimateriaaleja.

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli kestävään kehitykseen ja ilmastovastuuseen liittyvän osaamisen ja sitä tukevan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemin toteuttajana. Tämä edellyttää vahvaa yhteistyötä työelämän ja korkeakoulujen kanssa. Savon ammattiopisto ja alueen rakennusalan yritykset ovat tarttuneet yhdessä kasvihuonepäästöjen vähentämiseen teemalla ”Kertakäyttö rakentaminen on mennyttä aikaa.”

Vaikka ammattiosaamisen barometrin tulos on heikko, helpottaa ilmastoahdistusta tieto siitä, että paljon hyvää tehdään ja vauhti kiihtyy. Kestävä kehitys on asiana vaikea hahmottaa, siksi toiminnan näkyväksi tekeminen on tärkeää.  SYKLI toteuttaa parhaillaan ammatillisille opiskelijoille suunnatun Oma kädenjälki -videokilpailun.

Vuosi 2020 on AMKEn 10-vuotisjuhlavuosi. Olemme valinneet yhdeksi teemaksi juhlavuodelle ”Ilmastovastuu on osa ammattiosaamista”. Tämän teeman huomioimme eri tavoin toiminnassa ja tapahtumissa.

Iloa vuoteen 2020!

Kirjoittaja

Veli-Matti Lamppu
Toimitusjohtaja, AMKE ry / AMKE Oy

Lamppu Veli-Matti