Hyvinvointitekoja: pienistä valinnoista toimintakulttuuriksi

01.10.2018


Hyvinvoinnin edistäminen näkyy ammatillisessa koulutuksessa tällä viikolla vahvasti. Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen -teemaviikko toteutuu laajempana kuin koskaan, ja erilaisia hyvinvoinnin edistämisen teematapahtumia järjestetään 150 oppilaitoksessa tai yksikössä. Tapahtumiin odotetaan osallistuvan jopa 50 000 opiskelijaa.

Oppilaitoksilla on luonnollisesti vapaat kädet järjestää juuri sellainen tapahtuma kuin mille omassa oppilaitoksessa on tarvetta. Tämän vuoden yhteisiksi valtakunnallisiksi teemoiksi on valittu kuitenkin hyvät tavat ja toisen huomioon ottaminen. Näissä teemoissa ollaan todellakin kiinni hyvinvoinnin perustuksissa.
Oppilaitos on sosiaalinen yhteisö, jossa on juuri niin hyvä olla kuin millaiseksi sen jäsenet sen tekevät. Toimintakulttuurit muodostuvat pitkinä jatkumoina, mutta jokaisella on mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa siihen, millainen oma opiskelu- ja työyhteisö on. 

Läpäisyn tehostamisohjelman tuloksia muutama vuosi sitten koonneen tutkijan Jukka Vehviläisen mukaan hyvän läpäisyn oppilaitoksille on tyypillistä, että siellä vallitsee suvaitsevaisuuden, yhteistyön ja toisten kunnioittamisen eetos. Pienet arkiset asiat rakentavat hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Ja kun kehitetään yhteisön hyvinvointia, tuetaan samalla parhaalla mahdollisella tavalla myös yksilöä. 

Yksittäinen teemaviikko ei ratkaise ongelmia tai muuta toimintakulttuuria, mutta sen tavoitteena on nostaa tärkeitä asioita esille ja yhteiseen keskusteluun. Omista ja yhteisistä oivalluksista voi syntyä toimintatapoihin muutoksia, jotka kantavat toimintakulttuuriksi saakka.

Hyvinvointi virtaa ammatillisessa koulutuksessa tällä viikolla. Jatketaanhan samaa positiivista puhuria myös teemaviikon jälkeen!

Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen -teemaviikko järjestetään vuosittain viikolla 40. Ensimmäinen teemaviikko järjestettiin vuonna 2010, ja teemaviikon osallistujamäärät ovat kasvaneet vuosittain. Teemaviikkoa koordinoi Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry. Se toteutetaan yhteistyössä eri järjestöjen ja hyvinvointia tukevien organisaatioiden kanssa. Mukana ovat EHYT ry, Höntsä-Fest, Suomen evankelisluterilainen kirkko, Liikenneturva, Nyyti ry, Rikosuhripäivystys, Syöpäjärjestöt, SAKKI ry, OSKU ry ja Yeesi ry.

Kirjoittaja

Saija Sippola
toiminnanjohtaja, SAKU ry

Sippola Saija

Yhteystiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy

Eteläranta 10
00130 Helsinki

toimisto@amke.fi