Helsingin kaupungin konepaja oppisopimuskoulutuksen portin avaajana

19.07.2021


Oppisopimuskoulutukseen liittyvää kirjallisuutta ja tieteellistä tutkimusta on julkaistu maassamme suhteellisen vähän. Suuri ansio tässä mielessä kuuluu koulutusmallin eturivin gurullemme, filosofian tohtori Kari Viinisalolle, joka toimi pitkään Helsingin kaupungin opetusviraston oppisopimusjohtajana. Teos Kaikki oppivat ja kaikki opettavat (Stara 2020) on suomalaisen oppisopimuskoulutuksen erään merkittävän uranuurtajan ja käytännön toteuttajan, Helsingin kaupungin konepajan, 30-vuotisen oppisopimuskoulutuksen juhlakirja. Teos on rohkaiseva, käytännönläheinen ja palvelee oppisopimuskoulutuksen menetelmään perehtymättömiäkin. 

Kirjan ensimmäinen osa sisältää opiskelijoiden sekä opetus- ja työnjohtotehtävissä toimineiden kertomuksia. Ne vahvistavat käsitystä, että oppisopimuskoulutuksen malli sopii monenlaisille ammattia opiskeleville, niin aikuisille kuin nuorillekin, niin maahanmuuttajille kuin eri tavoin vammaisillekin. Toisessa osassa kuvataan, miten oppisopimuskoulutus otettiin käyttöön Helsingin kaupungin rakennustoimessa ja minkälaisia liikkeenjohdollisia näkökulmia työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen liittyy. Kolmannessa osassa konepajan koulutusta tarkastellaan yhteisöllisen oppimisen näkökulmasta. Lisäksi siinä tuodaan esiin joitakin viimeaikaisia oppisopimuskoulutuksen kehitysnäkymiä Saksassa ja Englannissa. Haastateltujen kokemustieto liitetään kasvatustieteellisiin teorioihin. Tältä osin kirja on mielenkiintoista luettavaa myös kasvatustieteen tutkijoille.

Suomessa oppisopimuskoulutuksen osuus oppilaitosmuotoiseen ammatilliseen koulutukseen verrattuna kasvaa. Sen etuja tulisi nyt hyödyntää erityisesti maahanmuuttajien ja eri tavoin vammaisten ja osatyökykyisten koulutuksessa sekä työttömien uudelleenkoulutuksessa. Ja niin kuin teoksessa todetaan, koulutuksen laajentaminen on kiinni nimenomaan sen portinvartijoista, työnantajista ja yrityksistä. Kirjan haastatteluissa korostuvat Helsingin kaupungin konepajalla vallitseva myönteinen ilmapiiri opiskelijoita kohtaan sekä rakentavan vuorovaikutuksen merkitys. Myös vanhat ”patut” oppivat, kun työyhteisössä on ammattilaisen joukossa ammattia vasta opiskelevia, todennetaan teoksessa vahvasti.  

Maassamme tulisi päästä ajatteluun, että uusien, osaavien työntekijöiden rekrytointi oppisopimuskoulutuksen avulla on yksittäisen työnantajan ja samalla koko yhteiskunnan investointi tulevaisuuteen. Sillä varmistetaan työyhteisöön koulutuksen avulla valmennetut tulevaisuuden tekijät nyt nopeasti harmaantuvan joukon jatkeeksi. Näihin tarpeisiin syntyi myös Helsingin kaupungin konepajan oppisopimuskoulutuksen ennakkoluuloton kehittämistyö 1980-luvun lopulta alkaen. Kansantaloudellisesti oppisopimuskoulutuksen laajentamisella olisi suuri merkitys, kun työttömänä olevia mahdollisimman monia maahanmuuttajia, nuoria ja työhön kykeneviä vammaisia saataisiin nopeasti työn kautta oppimaan ja kiinni palkkatyöhön. Niin kuin Viinisalo toteaa, yksilön näkökulmasta hyvä osaaminen on parasta työttömyysturvaa.

Viinisalo Kari. Kaikki opettavat ja kaikki oppivat. Kokemuksia Helsingin kaupungin konepajan oppisopimuksista. Stara 2020. 160 s.

Kirjoittaja

Marja Irjala
KT, ekonomi, järjestöneuvos

Irjala Marja